Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Biblioteka / Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

 

SECOND ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE FOR THE BALTIC SEA BASIN

The BACC II Author Team

Springer 2015

Seria: Regional Climate Studies, XXXVIII, 501 s., il., 28 cm

ISBN 978-3-319-16005-4

Sygnatura: 30540

Książka stanowi aktualizację opracowania BACC z 2008 roku i przedstawia najnowsze wyniki badań naukowych nad klimatem regionu basu Morza Bałtyckiego. Zawiera analizy zmian klimatycznych w tym obszarze w trzech ujęciach czasowych: okres ostatniego zlodowacenia (ok. 12 000 lat temu), niedaleka przeszłość (ostatnie 200 lat) oraz prognozy klimatyczne do 2100 roku z wykorzystaniem regionalnych modeli klimatycznych wraz z oceną wpływu tych zmian na ekosystemy lądowe, słodkowodne i morskie.

Książkę uzupełniają rozdziały dotyczące wzrostu poziomu morza, erozji wybrzeża i oddziaływania Morza Bałtyckiego na tereny zurbanizowane. Pojawił się również nowe zagadnienia związane z analizą potencjalnego wpływu na zmiany klimatyczne wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych oraz przeobrażeń w użytkowaniu terenu.

Dowody zebrane i przedstawione w książce pokazują, że klimat badanego regionu uległ istotnym przekształceniom i spodziewać się należy dalszych zmian w przyszłości. Projekcje klimatyczne sugerują, że region stanie się prawdopodobnie znacznie cieplejszy i bardziej wilgotny w niektórych obszarach, ale także suchszy w innych. Ekosystemy lądowe i wodne już w pewnym stopniu uległy przeobrażeniom dostosowującym je do podwyższonych temperatur i ten proces powinien się utrzymać.

Autorzy zespołu BACC II to 141 naukowców z 12 krajów, specjalizujących się w różnych dziedziny związanych z badaniami klimatu. BACC II to projekt sieci badawczej Baltic Earth będącej elementem Światowego Programu Badań Klimatu.

Link do spisu treści (pdf)

 

MIKROREGIONY FIZYCZNOGEOGRAFICZNE POLSKI: KOTLINA SANDOMIERSKA, POGÓRZE ŚRODKOWOBESKIDZKIE, BESKIDY ŚRODKOWE I WSCHODNIE, PŁASKOWYŻ SAŃSKO-DNIESTRZAŃSKI

Jan Borzyszkowski, Małgorzata Bidłasik

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 2016

Monografia, 240 s., il., 24 cm

ISBN 978-83-60312-08-7

Sygnatura: 30554

W monografii dokonano szczegółowej charakterystyki obszaru położonego w południowo-wschodniej Polsce, który wg podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego swoim zasięgiem obejmuje podprowincje: wschodni fragment Podkarpacia Północnego, północno-wschodni fragment Zewnętrznych Karpat Zachodnich, północno-zachodni fragment Zewnętrznych Karpat Wschodnich oraz skrawek terenu należący do Podkarpacia Wschodniego.

Link do spisu treści (pdf)