Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dział Teledetekcji Naziemnej (DTN)

Dział Teledetekcji Naziemnej w ramach państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej nadzoruje działanie systemu radarów meteorologicznych POLRAD oraz systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN.

System radarów meteorologicznych POLRAD składa się z 8 radarów zlokalizowanych w Legionowie, Rzeszowie, Brzuchani, Ramży, Pastewniku, Poznaniu, Świdwinie i Gdańsku.

Lokalizacja stacji systemy POLRAD

 

System wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN składa się z 12 stacji operacyjnych zlokalizowanych w Legionowie, Sandomierzu, Gorzowie, Toruniu, Częstochowie, Kozienicach, Białymstoku, Olsztynie, Legnicy, Włodawie, Kaliszu i Chojnicach oraz jednej stacji testowej w Warszawie.

Lokalizacja stacji systemu PERUN

 

W Dziale Teledetekcji Naziemnej stworzono również system Meteoflight pracujący na potrzeby kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostarczając syntetycznej informacji dotyczącej niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów.

Przykładowy produkt systemu Meteoflight – szybkość wiatru

 

 

Działalność DTN obejmuje:

Zakres działań Działu Teledetekcji Naziemnej obejmuje nadzór nad prawidłowym działaniem podległych systemów:

  • utrzymanie i modernizowanie infrastruktury;
  • zapewnienie bezprzerwowego działania, serwisu i kalibracji urządzeń (radarów, stacji detekcji wyładowań);
  • utrzymanie systemów odpowiedzialnych za przetwarzanie, transmisję, archiwizację danych oraz generowanie produktów dedykowanych dla różnych odbiorców;
  • rozwijanie metod poprawy jakości danych,
  • opracowywanie ekspertyz i prowadzenie szkoleń z meteorologii radarowej;
  • działalność rozwojową oraz współpracę międzynarodową.

Wyniki pomiarów i opracowania (np. mapy i zestawienia) są na bieżąco przekazywane do użytkowników bezpośrednich, automatycznych systemów eksperckich oraz do ogólnodostępnych systemów prezentacji danych. Zgromadzone archiwa danych pomiarowych są podstawą do opracowywania dedykowanych projektów, realizowania grantów i udostępniania szerokiemu gronu zainteresowanych.

 

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Działem Teledetekcji Naziemnej zapraszamy do kontaktu:

Kierownik:
mgr Rafał Lewandowski
tel. (22) 56-94-460
e-mail: rafal.lewandowski@imgw.pl

Operator DTN:
tel. (22) 56-94-124
e-mail: rco@imgw.pl