Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Centrum Służby Prognoz Meteorologicznych (CSPM)

Centrum Służby Prognoz Meteorologicznych realizuje zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej w zakresie zapewnienia meteorologicznej osłony kraju, co jest jednym z podstawowych zadań statutowych IMGW-PIB. Cel ten jest realizowany przez opracowywanie prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych dla ludności, gospodarki, a także na potrzeby obronności państwa.

W ramach CSPM działa Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, Sekcja Prognoz Specjalistycznych i Organizacji, Ośrodek Prognoz Numerycznych w Warszawie oraz Dział Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie. CSPM podlegają również:

  • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku;
  • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie;
  • Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni z Zespołem w Szczecinie;
  • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu;
  • Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Działalność CSPM obejmuje:

Każde z biur prognoz meteorologicznych odpowiada za serwis meteorologiczny w przydzielonym obszarze osłony, co wpływa na dokładność, a w efekcie na jakość wydawanych produktów. IMGW-PIB prowadzi również meteorologiczną osłonę Bałtyku i strefy brzegowej. Zadanie to realizuje Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni z Zespołem w Szczecinie.

W ramach działalności statutowej realizowane są następujące zadania:

  • serwis meteorologiczny składający się z prognoz krótkoterminowych i średnioterminowych, prognoz niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, ostrzeżeń i komunikatów meteorologicznych,
  • opracowywanie prognoz nowcastingowych (ultrakrótkoterminowych) na podstawie rozwijanych w IMGW-PIB modeli o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej,
  • opracowywanie prognoz specjalistycznych, które reprezentowane są przez prognozy długoterminowe, biometeorologicznej i agrometeorologiczne,
  • udział w Regionalnym Systemie Ostrzegania RSO,
  • udział w krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców IMGW-PIB przygotowuje produkty specjalistyczne, którymi są prognozy agrometeorologiczne oraz biometeorologiczne. Internetowy serwis agrometeorologiczny dostępny na stronie internetowej Instytutu pogodynka.pl jest przydatny dla szerokiego kręgu odbiorców związanych z rolnictwem. Oprócz prognozy pogody publikowane są także informacje m.in. o warunkach uprawy roślin oraz zagrożeniu wystąpieniem wybranych agrofagów, a także wyniki obserwacji fenologicznych.

Prognozy biometeorologiczne, informujące o prognozowanym wpływie pogody na organizm człowieka, są szczególnie ważne w okresie występowania zwiększonych obciążeń – w lecie oraz w zimie. Ponadto sygnalizują możliwość nasilenia się dolegliwości zdrowotnych wynikających ze zmiany pogody, a także sugerują właściwe zachowania dostosowane do panujących warunków meteorologicznych.

Prognozy długoterminowe opracowywane są dla wybranych miast oraz dla obszaru kraju, znajdują zastosowanie np. przy podejmowaniu działań zaradczych przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Produkty długoterminowe umożliwiają także badanie zmienności procesów atmosfery, jako głównego czynnika wpływającego na zmiany klimatu. Wykorzystywane modele prognostyczne poddawane są ciągłej weryfikacji oraz udoskonalaniu, tak, aby zapewnić dobrą jakość prognoz.

Opracowywane produkty meteorologiczne odpowiadają standardom określonym przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), wysokie kwalifikacje kadry synoptyków zapewniają najwyższą jakość świadczonej osłony, natomiast zróżnicowanie oferty prognoz zapewnia zainteresowanie szerokiego grona odbiorców. Jakość świadczonych usług potwierdzona jest posiadaniem certyfikatu zarządzania jakością ISO.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centrum Służby Prognoz Meteorologicznych zapraszamy do kontaktu:

Kierownik:
mgr Agnieszka Harasimowicz
tel. (58) 62-88-220
e-mail: agnieszka.harasimowicz@imgw.pl

Zespół Organizacji CSPM

tel. (22) 56-94-250
tel. (22) 56-94-153

Aktualny stan pogody, prognozy meteorologiczne oraz ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych znajdziesz na naszej stronie www.pogodynka.pl a także w aplikacjach mobilnych Pogodynka METEO-IMGW oraz Pogodynka ALERT-IMGW.

Szczegółową prognozę pogody możesz zamówić w Dziale Handlowym pod numerem
(22) 56-94-271 lub (22) 56-94-274.

Materiały do pobrania: