Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Meteorologia i gospodarka wodna / Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) / Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Centrum HMSPO realizuje zadania ustawowe państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej w zakresie utrzymania, nadzoru i koordynacji sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych. Celem CHMSPO jest efektywne zarządzanie pracą m.in. ponad 1700 stacji hydrologicznych i meteorologicznych, radarów meteorologicznych oraz stacji sondażu atmosfery. CHMSPO wdraża operacyjnie zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i dba o przestrzeganie procedur i wytycznych wykonywania pomiarów i obserwacji.

logo WMO - Światowej Organizacji Meteorologicznej

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) – agenda ONZ koordynująca działania służb meteorologicznych rożnych krajów m.in. przez ujednolicanie metod obserwacji

Zdjęcie: Instrukcja dla stacji meteorologicznych

Instrukcja dla stacji meteorologicznych – jedna z publikacji wspierających działanie sieci pomiarowo-obserwacyjnej

Działalność CHMSPO obejmuje:

 • Nadzór, utrzymywanie, modernizacja i koordynacja działań sieci pomiarowo-obserwacyjnych PSHM;
 • Nadzór merytoryczny nad działami służby pomiarowo-obserwacyjnej funkcjonującymi w oddziałach IMGW-PIB;
 • Rozwój, modernizacja i doskonalenie komponentów HMPSO;
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur, wytycznych i instrukcji wykonywania pomiarów i obserwacji w PSHM oraz wdrażanie zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO);
 • Nadzór nad standardowym, jednorodnym technicznie i merytorycznie wyposażeniem pomiarowym PSHM;
 • Organizowanie testów terenowych sprzętu pomiarowego, warsztatów i szkoleń tematycznych;
 • Zakup aparatury i sprzętu pomiarowego wykorzystywanego przez PSHM;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii i meteorologii;
 • Nadzór i kontrola procesów pozyskiwania, opracowywania, gromadzenia i archiwizacji pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych;
 • Utrzymanie i rozwój operacyjnej i historycznej bazy danych;
 • Wykonywanie ekspertyz oraz udostępnianie danych historycznych i operacyjnych.

 

      

Pracownicy CHMSPO wykonują cykliczne inspekcje stacji pomiarowo-obserwacyjnych

 

      

CHMSPO organizuje m.in. warsztaty hydrologiczne i testy terenowe sprzętu pomiarowego

 

Jednym z zadań CHMSPO jest m.in.. organizacja spotkań edukacyjnych dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych

    

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej zapraszamy do kontaktu:

 

Kierownik:
mgr inż. Krzysztof Tomasiewicz
tel. (22) 56-94-344
e-mail: krzysztof.tomasiewicz@imgw.pl

 

Sekretariat:
Małgorzata Kalina
tel. (22) 56-94-244
e-mail: malgorzata.kalina@imgw.pl