Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju realizuje zadania ustawowe państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM) w zakresie osłony hydrologicznej kraju, wykonywania opinii i ekspertyz hydrologicznych, udostępniania informacji hydrologicznej oraz realizacji prac naukowo-badawczych.

W ramach Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju działa Wydział Organizacji Hydrologicznej Osłony Kraju oraz Operacyjny Szef Hydrologicznej Osłony Kraju, który merytorycznie nadzoruje:

 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu

Działalność CHOK obejmuje:

 • Utrzymanie ciągłości i dbałość o jakość prowadzonej hydrologicznej osłony kraju (w tym współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami zarządzania kryzysowego w kraju, utrzymywaniem kontaktów roboczych z narodowymi służbami hydrologicznymi w zakresie prowadzonej osłony hydrologicznej)
 • Doskonalenie krajowych produktów hydrologicznych, w tym systemu prognoz i ostrzeżeń przed naturalnymi zagrożeniami;
 • Rozwój nowych usług i produktów hydrologicznych IMGW-PIB;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie systemu prognozowania i ostrzegania hydrologicznego;
 • Strategia wdrażania operacyjnego systemów wczesnego ostrzegania do prognozowania powodzi i suszy;
 • Nadzorowanie merytoryczne budowy i rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe na terenie całego kraju, jak również modelowanie zjawisk i procesów hydrologicznych, w tym prognostycznych modeli operacyjnych,
 • Działalność edukacyjną, w tym szkolenia z zastosowania aplikacji internetowej Monitor IMGW-PIB we wczesnym ostrzeganiu przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi na poziomie krajowym i regionalnym,
 • Nadzorowanie i kontrolę merytoryczną działalności Biur Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB, w tym:
  • Jakość prowadzonej osłony hydrologicznej na powierzonym obszarze kraju;
  • Opracowanie i rozpowszechnianie bieżącej informacji hydrologicznej w postaci komunikatów, biuletynów, prognoz i ostrzeżeń;
  • Wyznaczanie stanów ostrzegawczych i alarmowych w profilach wodowskazowych PSHM;
  • Metodyki weryfikacji krzywych natężenia przepływu w profilach wodowskazowych;
  • Metody oceny i prognozowania przepływów ekstremalnych;
  • Opracowywania hydrologicznych materiałów rocznikowych.
 • Wydawanie Tygodniowego Biuletynu Hydrologicznego publikowanego na portalu IMGW-PIB www.pogodynka.pl
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych,
 • Ekspertyzy i opracowania warunków hydrologicznych o zasięgu ogólnokrajowym lub ponadregionalnym;
 • Oceny i opinie hydrologiczne na zlecenie organów administracji publicznej i firm komercyjnych, w tym:
  • Przekazywanie informacji hydrologicznej w postaci zestawu danych historycznych i operacyjnych ze stacji IMGW-PIB;
  • Opracowanie wartości charakterystycznych;
  • Wykonywanie opracowań dla zlewni;
  • Informacje o zasobach wód powierzchniowych kraju;
  • Inne zlecenia i niestandardowe opracowania danych hydrologicznych.
 • Merytoryczny nadzór nad produktami i narzędziami informatycznymi stosowanymi w osłonie hydrologicznej: Systemem Hydrologii, stroną internetową www.pogodynka.pl oraz platformami do wizualizacji i prezentacji danych Monitor IMGW-PIB/Monitor Lite na pogodynka.pl,
 • Nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi wytwarzania i rozwoju oprogramowania wykorzystywanego przez Służbę Prognoz Hydrologicznych.


Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju zapraszamy do kontaktu
:

Kierownik
dr Paweł Przygrodzki
tel. (58) 62-88-144
e-mail: pawel.przygrodzki@imgw.pl

Materiały do pobrania: