Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych (CSPH)

Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych (CSPH) realizuje zadania ustawowe państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM) w zakresie osłony hydrologicznej kraju, wykonywania opinii i ekspertyz hydrologicznych, udostępniania informacji hydrologicznej oraz realizacji prac naukowo-badawczych.

Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych pełni i nadzoruje Służbę Prognoz Hydrologicznych PSHM.

W skład Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, a w nim:
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Gdyni;
 2. Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, a w nim:
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie;
 3. Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, a w nim:
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Poznaniu,
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy we Wrocławiu;
 4. Sekcja Organizacji Służby Prognoz hydrologicznych.

Kierownik CSPH, sprawuje nadzór nad obszarem Hydrologicznej Osłony Kraju.

Działalność CSPH obejmuje:

 • Utrzymanie ciągłości i dbałość o jakość prowadzonej hydrologicznej osłony kraju (w tym współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami zarządzania kryzysowego w kraju, utrzymywaniem kontaktów roboczych z narodowymi służbami hydrologicznymi w zakresie prowadzonej osłony hydrologicznej).
 • Doskonalenie krajowych produktów hydrologicznych, w tym systemu prognoz i ostrzeżeń przed naturalnymi zagrożeniami.
 • Rozwój nowych usług i produktów hydrologicznych IMGW-PIB.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie systemu prognozowania i ostrzegania hydrologicznego.
 • Strategia wdrażania operacyjnego systemów wczesnego ostrzegania do prognozowania powodzi i suszy.
 • Nadzorowanie merytoryczne budowy i rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe na terenie całego kraju, jak również modelowanie zjawisk i procesów hydrologicznych, w tym prognostycznych modeli operacyjnych.
 • Działalność edukacyjną, w tym szkolenia z zastosowania aplikacji internetowej Monitor IMGW-PIB we wczesnym ostrzeganiu przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi na poziomie krajowym i regionalnym.
 • Nadzorowanie i kontrolę merytoryczną działalności Biur Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB, w tym:
  • Jakość prowadzonej osłony hydrologicznej na powierzonym obszarze kraju;
  • Opracowanie i rozpowszechnianie bieżącej informacji hydrologicznej w postaci komunikatów, biuletynów, prognoz i ostrzeżeń;
  • Wyznaczanie stanów ostrzegawczych i alarmowych w profilach wodowskazowych PSHM;
  • Metodyki weryfikacji krzywych natężenia przepływu w profilach wodowskazowych;
  • Metody oceny i prognozowania przepływów ekstremalnych;
  • Opracowywania hydrologicznych materiałów rocznikowych.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych.
 • Ekspertyzy i opracowania warunków hydrologicznych oraz z zakresu zagrożenia powodzią i suszą o zasięgu ogólnokrajowym lub ponadregionalnym.
 • Oceny i opinie hydrologiczne na zlecenie organów administracji publicznej i firm komercyjnych, w tym:
  • Przekazywanie informacji hydrologicznej w postaci zestawu danych historycznych i operacyjnych ze stacji IMGW-PIB;
  • Opracowanie wartości charakterystycznych;
  • Wykonywanie opracowań dla zlewni;
  • Informacje o zasobach wód powierzchniowych kraju;
  • Inne zlecenia i niestandardowe opracowania danych hydrologicznych.
 • Merytoryczny nadzór nad produktami i narzędziami informatycznymi stosowanymi w osłonie hydrologicznej: Systemem Hydrologii, stroną internetową www.pogodynka.pl oraz platformami do wizualizacji i prezentacji danych Monitor IMGW-PIB/Monitor Lite na pogodynka.pl.
 • Nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi wytwarzania i rozwoju oprogramowania wykorzystywanego przez Służbę Prognoz Hydrologicznych.
 • Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne zjawisk powodzi i suszy.
 • Opracowywanie ocen wpływu planowanych przedsięwzięć na zagrożenie występowania powodzi i suszy (deficytów wody).
 • Prowadzenie analiz przestrzennych zjawisk hydrologicznych.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych zapraszamy do kontaktu:

Kierownik

dr Paweł Przygrodzki

tel. (58) 62-88-144

e-mail: pawel.przygrodzki@imgw.pl

 

Materiały do pobrania: