Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dział Prognoz Numerycznych ALADIN

Dział Prognoz Numerycznych ALADIN zajmuje się operacyjnym utrzymaniem, rozwojem i wizualizacją numerycznych meteorologicznych prognoz krótko i średnioterminowych korzystając z kaskady modeli numerycznych z rodziny ALADIN – ALARO – AROME w ramach Konsorcjum ALADIN. Dostarcza również wyników modelu komórkom i wydziałom IMGW-PIB odpowiedzialnym za osłonę hydrologiczną i meteorologiczną kraju.

 

Kraje członkowskie konsorcjum ALADIN

 

Działalność Działu Prognoz Numerycznych ALADIN obejmuje:

  • Wykonywanie czterech przebiegów modeli dla danych wejściowych z godziny 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC i 18 UTC. Dane do modelu pozyskiwane są z serwerów Meteo-France;
  • Weryfikacja wyników modelowania oraz prowadzenie prac nad nowymi narzędziami do numerycznego prognozowania pogody;
  • Prowadzenie szkoleń pracowników PSHM w dziedzinie modelowania numerycznego pogody;
  • Współpraca z krajami będącymi członkami konsorcjum ALADIN i HIRLAM (High Resolution Local Area Modelling), polegającą między innymi na realizacji staży w zagranicznych ośrodkach numerycznego prognozowania pogody w celu wymiany doświadczeń w codziennym użytkowaniu modeli.

 

Od 1998 roku w IMGW-PIB wykorzystywany był model ALADIN, który został zastąpiony w 2013 roku modelami ALARO i AROME. Operacyjnie obliczenia wykonywane są na superkomputerze euros, zakupionym w projekcie METEORISK i składającym się z 1500 rdzeni obliczeniowych. Obecnie wykorzystywane są następujące konfiguracje modeli:

 

model ALARO AROME
domena 3156 km x 3156 km 1630 km x 1630 km
rozmiar siatki 789x789x60 799x799x60
rozdzielczość 4 km 2 km
krok czasowy 163.6 s 51 s
horyzont 66 godzin 30 godzin

 

Model AROME – rozdzielczość 2km

 

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Działem Prognoz Numerycznych ALADIN zapraszamy do kontaktu:

Kierownik:
mgr Bogdan Bochenek
tel. (12) 63-98-302
e-mail: bogdan.bochenek@imgw.pl