Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Meteorologia i gospodarka wodna / Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) / Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej (CNO PSHM)

Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej (CNO PSHM)

Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM (CNO PSHM) rozpoczęło swoją działalność w maju 2009r. Zadaniem pracowników komórki jest monitoring pracy wszystkich systemów operacyjnych i produktów PSHM od pomiarów (poprzez przesłanie danych i ich weryfikację, opracowanie produktu i jego dystrybucję) do dostarczenia danych, prognoz i ostrzeżeń do odbiorcy. CNO PSHM sprawuje jednocześnie nadzór nad jakością danych pomiarowo-obserwacyjnych oraz produktów opracowywanych przez poszczególne biura prognoz meteorologicznych i hydrologicznych.

CNO PSHM pracuje w systemie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, w równoważnym czasie pracy – dyżury po 12 godzin w ciągu doby. Trzyosobowy zespół dyżurnych (synoptyk meteorolog, specjalista hydrolog i operator ds. monitorowania systemów teleinformatycznych) w systemie ciągłym wypełnia zadania nałożone na CNO PSHM.

Stanowiska pracy w Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM

 

Działalność CNO PSHM obejmuje:

 • ustawiczne monitorowanie pracy systemów operacyjnych i wspomagających PSHM:
  • pomiarowo-obserwacyjnego – sieć stacji hydrologicznych i meteorologicznych, sieć teledetekcji naziemnej, sieć stacji aerologicznych,
  • przesyłania danych – lokalne i rozległe sieci komputerowe, sieć radiotelefoniczna (foniczna i cyfrowa) na dzierżawionej częstotliwości, system central telefonicznych,
  • przetwarzania danych – system biur prognoz hydrologicznych, system biur prognoz meteorologicznych, superkomputer, system odbioru i przetwarzania danych z  satelitów meteorologicznych,
  • dystrybucji danych i produktów – System Obsługi Klienta (SOK);
 • uruchamianie działań naprawczych w przypadku awarii w celu szybkiego usunięcia lub ograniczenia jej skutków;
 • ustawiczny nadzór nad zbieraniem, odbiorem i przekazywaniem danych zgodnie z Programem Światowej Służby Pogody (WWW) w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz informacji niezbędnych dla operacyjnej działalności IMGW-PIB w ramach powierzonych systemów;
 • monitorowanie i analiza aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz wszystkich dostępnych danych o stanie atmosfery i hydrosfery;
 • operacyjny nadzór nad jakością danych i udział w weryfikacji danych z systemu pomiarowo-obserwacyjnego oraz produktów z systemu matematycznych modeli meteorologicznych i hydrologicznych;
 • udział w procesie uzgadniania ogólnopolskiej prognozy meteorologicznej oraz ostrzeżeń meteorologicznych;
 • kontrola poprawności i terminowości wydawania komunikatów, prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych tworzonych w BPM i BPH;
 • opracowanie i rozpowszechnianie bieżącej informacji hydrologicznej oraz meteorologicznej w postaci komunikatów i biuletynów;
 • opracowywanie: informacji, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz oceny zagrożenia na potrzeby centralnych organów administracji państwowej;
 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym IMGW-PIB;
 • współpraca ze wszystkimi komórkami PSHM dla rozwoju i usprawnienia pracy operacyjnych systemów Służby.

Produkty, które powstają w CNO PSHM:

W CNO PSHM powstają produkty, które zgodnie z zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) procedurami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. wraz z nowelizacją Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015r. i z dnia 6 listopada 2008 r. oraz instrukcjami zawartymi w planach osłony hydrologicznej, przekazywane są do władz centralnych i lokalnych oraz do społeczeństwa poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej:

 • Codzienny komentarz synoptyka (na stronę internetową na temat przebiegu pogody w ciągu ostatniej doby);
 • Codzienny Biuletyn Meteorologiczny;
 • Codzienny Biuletyn Hydrologiczny;
 • Komunikat o występowaniu groźnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych (codziennie);
 • Mapa stanu wód wraz z opisem stref stanu wody (codziennie) i mapa zjawisk lodowych na rzekach (w okresie zimowym, w przypadku ich wystąpienia), przekazywane bezpośrednio do centralnych odbiorców informacji IMGW-PIB:
 • Ogólnopolska informacja o sytuacji hydrologicznej w okresie zagrożenia;
 • Na potrzeby RCB prognoza stanu wody i aktualna temperatura wody dla 4 wybranych stacji wodowskazowych, przy których znajdują się elektrownie;
 • Przygotowanie danych dot. temperatury wody w wybranych stacjach wodowskazowych (jeziora i rzeki) na stronę WWW w okresie 1.05-31.10,
 • Prognoza zagrożeń (na trzy dni) wynikających z prognozowania groźnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych (codziennie) dla RCB;
 • Aktualna i prognozowana sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna opracowywana dla RCB na weekend (w każdy piątek);
 • Tygodniowa prognoza zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych w województwie mazowieckim opracowywana dla WCZK (w każdy piątek);
 • Miesięczne scenariusze meteorologiczno-hydrologiczne dla RCB (1 i 16 dnia każdego miesiąca);
 • Specjalne raporty i opracowania na życzenie służb centralnych zawierające aktualną i prognozowaną sytuację meteorologiczną i hydrologiczną;
 • Udział w opracowywaniu Miesięcznego Biuletynu PSHM.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM zapraszamy do kontaktu:


Kierownik
mgr inż. Marianna Sasim
tel. (22) 56-94-363 i 503-122-320
e-mail: marianna.sasim@imgw.pl

Z-ca kierownika
mgr Grzegorz Walijewski
tel. (22) 56-94-140
e-mail: grzegorz.walijewski@imgw.pl


tel/fax (22) 83-49-750
e-mail: centrum.nadzoru@imgw.pl

Operatorzy monitoringu systemów teleinformatycznych
tel. (22) 56-94-120 i 503-122-120;
e-mail: teleinfo@imgw.pl


Meteorolodzy: Tel. (22) 56-94-150 i 503-122-151
e-mail: centrum.meteo@imgw.pl


Hydrolodzy: Tel. (22) 56-94-140 i 503-122-223
e-mail: centrum.hydro@imgw.pl