Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Meteorologia i gospodarka wodna / Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) / Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB (CLAP)

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB (CLAP)

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB wykonuje usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności względnej, temperatury, ciśnienia, prędkości i kierunku wiatru oraz przepływu wody w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium. Wdrożyło, utrzymuje i doskonali skuteczność systemu zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Od 14 lipca 2009 roku Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AP126. Obecny zakres akredytacji laboratorium jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. Obejmuje on wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (higrometry, przetworniki wilgotności), temperatury (termometry elektryczne, przetworniki temperatury, czujniki termometrów rezystancyjnych) oraz ciśnienia (ciśnieniomierze elektroniczne). Dnia 6 listopada 2009 roku podpisano z Polskim Centrum Akredytacji umowę sublicencyjną dotyczącą stosowania znaku ILAC MRA, dającą możliwość umieszczania tego znaku na świadectwach wzorcowania obok symbolu akredytacji PCA. Świadectwa wzorcowania opatrzone tymi znakami są uznawane we wszystkich państwach, których jednostki akredytujące podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA i/lub porozumienie EA MLA. Ponadto świadectwa te są dowodem zachowania spójności pomiarowej z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi, a także potwierdzają wiarygodność wyników wzorcowania laboratorium.

Działalność laboratorium obejmuje m.in.:

  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (stanowisko HCB), temperatury (stanowiska TCB i TS), ciśnienia (stanowisko PCB), prędkości i kierunku wiatru (stanowisko TATB) oraz przepływu wody (stanowisko MH) stosowanych na stacjach hydrologiczno-meteorologicznych IMGW-PIB;
  • świadczenie wyżej wymienionych usług wzorcowania dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych (spoza IMGW-PIB);
  • utrzymanie wyposażenia pomiarowego laboratorium przeznaczonego do wykonywania wzorcowania (w tym wzorców) w stanie pozwalającym na rzetelne wykonywanie wzorcowania.

 

Akredytacja


Zakres akredytacji

Aktualny zakres akredytacji Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji pod adresem: www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20126,plik.html.


Certyfikat akredytacji

Do pobrania: certyfikat.jpg

 


Kontakt

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB zapraszamy do kontaktu:


Kierownik laboratorium:
mgr inż. Jarosław Kanclerz
tel. (22) 56-94-570
e-mail: Jaroslaw.kanclerz@imgw.pl


Z-ca kierownika:
mgr inż. Marek Żyła
tel. (22) 56-94-572
e-mail: marek.zyla@imgw.pl


Dyspozytor:
Hanna Bakuła
tel./faks (22) 56-94-571
e-mail: hanna.bakula@imgw.pl