Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dział Baz Danych i Ekspertyz

Dział Baz Danych i ekspertyz realizuje zadania ustawowe państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz archiwizacji pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. Opracowuje i wydaje roczniki hydrologiczne i meteorologiczne oraz współpracuje przy zadaniach IMGW-PIB związanych z rozwojem baz danych. Do Działu Baz Danych i Ekspertyz należy również Archiwum PSHM, w którym przechowywane są dane z sieci pomiarowo-obserwacyjnej PSHM na nośnikach papierowych, mikrofilmach i mikrofiszach.

Materiały zgromadzone w Archiwum PSHM

 

Działalność Działu Baz Danych i Ekspertyz obejmuje:

 • tworzenie zasobów Centralnej Bazy Danych Historycznych;
 • współpracę przy zadaniach związanych z rozwojem operacyjnej i historycznej bazy danych;
 • kontrolę poprawności opracowań danych pomiarowo-obserwacyjnych;
 • współudział w rozwijaniu i wdrażaniu metod kontroli danych hydrologicznych i meteorologicznych pozyskiwanych z systemów pomiarowych PSHM;
 • wykonywanie ekspertyz oraz udostępnianie danych historycznych i operacyjnych;
 • prowadzenie sprzedaży produktów IMGW-PIB;
 • opracowywanie i wydawanie roczników hydrologicznych i meteorologicznych;
 • współpracę przy nieoperacyjnej międzynarodowej wymianie danych hydrologicznych i meteorologicznych;
 • opracowanie Biuletynu PSHM;
 • koordynowanie dystrybucji produktów i usług świadczonych przez IMGW-PIB;
 • koordynowanie działalności komercyjnej IMGW-PIB;
 • obsługę umów komercyjnych;
 • obsługę sklepu internetowego IMGW-PIB.

Biuletyn PSHM

 

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Działem Baz Danych i Ekspertyz zapraszamy do kontaktu:

 

Kierownik:
mgr Sławomir Wereski
tel. (22) 56-94-381
e-mail: slawomir.wereski@imgw.pl