Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Meteorologia i gospodarka wodna / Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM)

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM)

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa. W tym celu posiada i utrzymuje podstawową oraz specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne, gromadzi i przetwarza dane pomiarowe oraz publikuje prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne.

Wykonywane prawidłowo i rzetelnie zadania PSHM pozwalają na dostarczenie społeczeństwu oraz organom administracji publicznej bieżących informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, prognoz i ostrzeżeń zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożeń. Działania te są prowadzone we współpracy ze służbami hydrologicznymi i meteorologicznymi w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

W skład PSHM wchodzą trzy główne systemy:

 • System pomiarowo-obserwacyjny składający się z naziemnej hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, na którą składa się ok 1750 stacji pomiarowych na terenie całego kraju;
Sieć stacji wodowskazowych PSHM (stan na 01.01.2019)

Sieć stacji wodowskazowych PSHM (stan na 01.01.2019)

 

Sieć stacji synoptycznych i klimatologicznych PSHM (stan na 01.01.2019)

Sieć stacji synoptycznych i klimatologicznych PSHM (stan na 01.01.2019)

Rodzaje sieci pomiarowych wchodzących w skład systemu pomiarowo-obserwacyjnego:

 • Sieć stacji hydrologicznych;
 • Sieć stacji meteorologicznych;
 • Sieć stacji pomiarów aerologicznych;
 • Sieć stacji pomiarów aktynometrycznych;
 • Sieć stacji limnologicznych;
 • Sieć stacji ewaporometrycznych;
 • Sieć obserwacji fenologicznych;
 • Sieć radarów meteorologicznych POLRAD;
 • Sieć stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN;
 • System odbioru i przetwarzania danych z satelitów meteorologicznych.

 

Radar meteorologiczny w Brzuchani, element systemu POLRAD

 

 • System przesyłania danych służący przede wszystkim do zbierania danych ze stacji systemu pomiarowo-obserwacyjnego oraz do ostrzegania jednostek administracji państwowej o niebezpiecznych zjawiskach. Jest również wykorzystywany do wymiany informacji meteorologicznych w ramach międzynarodowej sieci łączności GTS (Global Telecommunication System) oraz informacji i produktów między jednostkami IMGW-PIB. Na system przesyłania danych składają się: łącza dzierżawione międzynarodowe i krajowe, łącza satelitarne, telefonia komórkowa i radiolinie.
 • System przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania składający się z: centralnego i 7 regionalnych ośrodków prognoz oraz osłony meteorologicznej i hydrologicznej; systemu operacyjnych i historycznych baz danych; systemu numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych, meteorologicznych i hydrologicznych; systemu rozpowszechniania danych, prognoz i ostrzeżeń dla centralnego i wojewódzkich organów decyzyjnych oraz innych użytkowników

Działalność PSHM obejmuje:

 • Wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych;
 • Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie danych i analiz pomiarowych;
 • Wykonywanie ocen i analiza aktualnej sytuacji a także opracowywanie i przekazywanie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych;
 • Opracowywanie i przekazywanie ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami w atmosferze i hydrosferze;
 • Wykonywanie modelowania zagrożeń powodziowych i zjawiska suszy;
 • Realizowanie zadań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących meteorologii, hydrologii i oceanologii;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii;
 • Współpraca z organami administracji publicznej w celu ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk w atmosferze i hydrosferze;

Pomiary i obserwacje wykonywane są w każdych warunkach pogodowych, również w sytuacjach ekstremalnych takich jak powódź (z lewej)

 

 

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Państwową Służbą Hydrologiczno-Meteorologiczną zapraszamy do kontaktu:

Z-ca Dyrektora ds. Służb
mgr inż. Paweł Derek

Sekretariat
mgr Natalia Kopiec
tel. (22) 56-94-355
e-mail: natalia.kopiec@imgw.pl