Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Meteorologia i gospodarka wodna / Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego

Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego

Cele działania:

 • zapewnienie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego w zakresie osłony lotniczej i nadzór nad warunkami meteorologicznymi nad obszarem Polski;
 • zapewnienie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego w zakresie osłony lotniskowej na 13 lotniskach;
 • certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej i systemu zarządzania jakością w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego;
 • współpraca z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC);

Zapewnienie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego obejmuje:

 • wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych;
 • opracowywanie prognoz meteorologicznych;
 • opracowywanie ostrzeżeń meteorologicznych;
 • informowanie o warunkach atmosferycznych i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego;
 • opracowywanie danych klimatycznych;
 • współpraca z innymi komórkami w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), które zapewniają produkty do osłony lotnictwa;

 

Nadzór nad całością działalności Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej i MOLC. Podlega mu Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC), który sprawuje operacyjny nadzór nad Biurami Prognoz Meteorologicznych wchodzących w skład obszaru MOLC, Lotniskowymi Stacjami Meteorologicznymi oraz Wydziałem Organizacji MOLC.

W strukturze obszaru MOLC funkcjonują 3 biura prognoz meteorologicznych:

 • Centralne Biuro Prognoz Lotniczych – MBN w Warszawie;
 • Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie;

13 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w:
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Lublinie i Modlinie.

Załącznik do strony: http://awiacja.imgw.pl/