Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór / Dział Koordynacji Prac w zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących

Dział Koordynacji Prac w zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących

Dział Koordynacji Prac w zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących zajmuje się m.in. nadzorowaniem i koordynowaniem działalności związanej z techniczną kontrolą zapór, a także opracowywaniem rocznych planów i harmonogramów prac oraz rocznych sprawozdań z działalności.

Do szczegółowych zadań Działu Koordynacji należy:

  • ujednolicanie i koordynowanie harmonogramów badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
  • sporządzanie kosztorysów prac
  • koordynacja realizowanych zleceń
  • nadzorowanie wypełniania obowiązków ustawowych związanych z działalnością państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
  • opracowanie i przygotowanie do przekazania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej rocznych sprawozdań z realizacji zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących określonych w przepisach ustawy Prawo wodne
  • sporządzanie raportów i sprawozdań z działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
  • współpraca z innymi podmiotami w zakresie działalności technicznej kontroli zapór

Dane kontaktowe:

Kierownik
mgr Robert Gil
tel. (32) 60-29-376
kom. 518-012-391
e-mail: robert.gil@imgw.pl