Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Badania i pomiary

Batymetria
Batymetria czyli pomiar głębokości zbiorników wodnych i cieków wykonywana jest „in situ” (z łodzi lub z pontonu) z wykorzystaniem dwuzakresowej echosondy cyfrowej współpracującej z odbiornikiem GPS w celu uzyskania maksymalnej dokładności. Prowadzone prace pozwalają określić zarówno kubaturę zbiornika wodnego jak i poziom zamulenia lub rozmycia dna w konkretnych miejscach. Badania te stanowią zasadniczą część oceny funkcji przeciwpowodziowej zbiorników, a także stanowią uzupełnienie dla instrukcji gospodarowania obiektami, badań abrazji i wielu innych.

Badania podwodne
Badania podwodne wykonywane są zgodnie z „Zasadami wykonywania przeglądów i badań podwodnych dla oceny stanu technicznego budowli piętrzących” opracowanymi przez OTKZ. Badania podwodne wykonywane są za pomocą przeznaczonego do tego robota mini ROV LBV150-4 firmy Seabotix. Celem takich badań jest wizualna ocena stanu technicznego elementów konstrukcji, dylatacji oraz umocnień dna kontrolowanych obiektów.

Inspekcja drenaży
Inspekcja drenaży wykonywana jest za pomocą specjalistycznej kamery RTE 70/800 firmy KanRo. Celem inspekcji jest bezpośrednia wizualna kontrola badanego odcinka przewodu drenażowego. Podczas inspekcji sprawdzany jest stopień zamulenia/zanieczyszczenia kanału, jego ogólna drożność i lokalizuje się wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Inspekcja piezometrów
Inspekcja piezometrów wykonywane jest za pomocą profesjonalnej kamery SeeSnake firmy Ridgid. Celem inspekcji jest sprawdzenie stanu ogólnego, ciągłość przewodu, osiowość, stan połączeń oraz otworów perforacyjnych.

System Pomiarowy Zawisak
System Pomiarowy Zawisak czyli dron ze skanerem laserowym, cyfrowym aparatem fotograficznym, kamerą oraz naziemną aparaturą do zdalnego sterowania jest wykorzystywany do kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych np. wałów przeciwpowodziowych, zapór ziemnych, brzegów zbiorników wodnych, itd. Dzięki zastosowanym podzespołom w jednostce latającej możliwe jest jednoczesne pozyskiwanie zdjęć lotniczych (o rozdzielczości 24 Mpix) oraz chmury punktów wraz z ich współrzędnymi (z dokładnością do 4 cm).