Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór / Struktura / Dział Nowych Technologii i Baz Danych

Dział Nowych Technologii i Baz Danych

Dział Nowych Technologii i Baz Danych zajmuje się administrowaniem Systemu Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących (SEKOP). Gromadzi nowe i aktualizuje już posiadane dane, dotyczące budowli stale i okresowo piętrzących wodę, zawierające miedzy innymi informacje o stanie technicznym, stanie bezpieczeństwa, lokalizacji oraz podstawowe parametry tych budowli. Ważnym zadaniem wykonywanym przez zakład są niżej wymienione badania:

  • Batymetria

  • Badania podwodne

  • Inspekcja drenaży

  • Inspekcja piezometrów

  • Badania w wykorzystaniem Systemu Pomiarowego Zawisak

 

Sekcje działu znajdują się w Katowicach, Krakowie i Legionowie.

Dane kontaktowe:

Kierownik
mgr Zbigniew Dmitruk
tel. (22) 76-73-138
kom. 503-122-361
e-mail: zbigniew.dmitruk@imgw.pl