Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór / Struktura / Dział Geotechniki, Filtracji i Jakości Betonów Budowli Hydrotechnicznych

Dział Geotechniki, Filtracji i Jakości Betonów Budowli Hydrotechnicznych

Dział Geotechniki, Filtracji i Jakości Betonów Budowli Hydrotechnicznych realizuje zadnia statutowe IMGW – PIB do których zaliczają się:

Okresowe badania i pomiary budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne do I i II klasy ważności oraz dla innych właścicieli do których zaliczamy energetykę, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne itp.

Kompleksowe badania i oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obejmują wykonanie:

 • badań geotechnicznych,

 • pomiarów geodezyjnych,

 • pomiarów geofizycznych,

 • inwentaryzacji budowli,

 • badań betonów,

 • obliczeń stateczności [ dla założonej dynamicznej zmiany wartości fali powodziowej]

 • obliczeń filtracji [określenia prędkości filtracji, sprawdzenie podatności gruntów budujących korpus na sufozję, podatności na przebicie hydrauliczne oraz prognozowanie czasu przesiąku]

 • określenie możliwości wystąpienia zjawiska abrazji [ dotyczy brzegów zbiorników wodnych]

 • opracowanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa

 • wykonania protokołu z przeglądu 5-cio letniego [ zgodnie z Prawem Budowlanym]

Do badań i pomiarów wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt;

 • sprzęt geodezyjny – GPS, tachimetry, lidar zamontowany na Systemie Pomiarowym Zawisak

 • sprzęt geotechniczny –wiertnice, sondy dynamiczne, sondy statyczne, próbniki itp.,

 • sprzęt do badań geofizycznych – konduktometr z GPS,

 • sprzęt laboratoryjny – do badania gruntów i betonów,

 • sprzęt transportowy – samochody terenowe,

 • sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem,

 • sprzęt do wydruków graficznych – plotery i drukarki.

Ponadto z uwagi na wieloletnią współpracę z wiodącymi jednostkami Badawczo – Rozwojowymi i Naukowymi jesteśmy wstanie przebadać bardzo skomplikowane przypadki geotechniczno- inżynierskie z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury geofizycznej.

Sekcje działu znajdują się w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie i Legionowie.

Dane kontaktowe:

Kierownik
mgr inż. Piotr Śliwiński
tel. (22) 76-73-109
kom. 781-774-107
e-mail: piotr.sliwinski@imgw.pl