Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Aparatura i urządzenia

Pomiary wykonuje przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego przystosowanego do współczesnych technologii:

  • pomiary niwelacyjne – niwelatory kodowe firmy LEICA DNA03 i Trimble DiNi 03 wraz z inwarowymi łatami kodowymi zapewniające dokładność pomiaru ±0.1 mm/1stanowisko niwelatora,

  • pomiary kątowo-liniowe – instrumenty typu Total Station firmy LEICA TC2002 i TS30 z zestawem oprzyrządowania pozwalające na pomiar kierunku z dokładnością ±1” i długości ±1 mm,

  • pomiary z wykorzystaniem technologii GPS umożliwiającymi wyznaczenie współrzędnych płaskich z dokładnością ±1cm i rzędnych z dokładnością ±2cm.