Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Analiza granulometryczna

Badania uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu metodą sitową (grunty niespoiste) i metodą areometryczną (grunty spoiste) zgodne z Polską Normą.