Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Agresywność wody

Ocena stopnia agresywności chemicznej wody w stosunku do betonu w oparciu o analizę fizykochemiczną wody w zakresie:

  • temperatura (A)
  • pH (A)
  • substancje rozpuszczone
  • przewodność elektryczna właściwa (A)
  • siarczany (A)
  • wapń (A)
  • magnez (A)
  • agresywny CO2
  • amoniak (A)
  • zasadowość ogólna