Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór / Struktura / Dział Chemii / Aparatura i urządzenia

Aparatura i urządzenia

Dział Chemii wykonuje pomiary i analizy próbek środowiskowych w oparciu o metody referencyjne z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych: chromatografia gazowa, spektrometria AAS, spektrofotometria UV-VIS. Zakres prowadzonych badań obejmuje: pobieranie próbek i wykonywanie analiz w zakresie badań fizykochemicznych wód, ścieków i osadów dennych.

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę pomiarową:

  1. Spektrometr absorpcji atomowej (AAS – technika płomieniowa, technika elektrotermiczna, system generowania wodorków i zimnych par rtęci) (AAnalyst 800, Perkin Elmer, USA) – oznaczanie metali;

  2. Chromatograf gazowy ze spektrometrią mas (GC/MSD) (6890N-5975, Agilent Technologies, USA) – oznaczanie pestycydów chloroorganicznych, PCB, WWA;

  3. Analizator przepływowy (FIAStar 5000, FOSS, Szwecja) – oznaczanie związków azotu;

  4. Spektrofotometry UV/VIS (UV-1800, Shimadzu, Japonia, Cary 50, Varian, Australia) – oznaczanie wskaźników jakości wody i ścieków (np. ortofosforany);

  5. Mineralizator mikrofalowy (Multiwave 3000, Anton Paar, Austria);

  6. Elektroniczne wagi analityczne(CPA2245-OCE, Sartorius, Niemcy, OX-220, FAWAG, Polska);

  7. Analizator TOC 5000A – oznaczanie OWO.