Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Zakład Chemii

Zakład Chemii usytuowany jest w dwóch lokalizacjach w Poznaniu i w Warszawie. W Poznaniu realizowane jest tylko pobieranie próbek do badań oraz badania i pomiary terenowe. Szczegóły działalności akredytacyjnej Zakładu Chemii znajdują się poniżej w linku Zakres akredytacji. Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie ochrony środowiska. W laboratorium analitycznym wykonuje się badania środowiska w szerokim zakresie, w tym:

  • Badania jakości środowiska wodnego (wody powierzchniowe, osady denne, wody podziemne, woda do spożycia, ścieki).

  • Badania zanieczyszczenia osadów dennych substancjami niebezpiecznymi takimi jak: metale ciężkie, WWA i związki chloroorganiczne.

  • Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Badania wykonywane są metodami opisanymi w Polskich Normach, zalecanymi jako metodyki referencyjne w rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących badania i oceny jakości środowiska wodnego.

Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1388

Zakres akredytacji obejmuje pobieranie oraz badanie próbek wód i ścieków.

Dane kontaktowe:

Kierownik
dr inż. Urszula Dmitruk
tel. (22) 56-94-473
kom. 518-012-392
faks (22) 56-94-478
e-mail:
urszula.dmitruk@imgw.pl