Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dział Chemii

Dział Chemii wykonuje badania chemiczne w szerokim zakresie, w tym:

  • Badania chemiczne wody w celu oceny jej agresywności, w tym oddziaływania wody na konstrukcje budowli piętrzących.
  • Badania jakości środowiska wodnego (wody powierzchniowe, osady denne, wody podziemne, woda do spożycia, ścieki).
  • Badania zanieczyszczenia osadów dennych substancjami niebezpiecznymi takimi jak: metale ciężkie, WWA i związki chloroorganiczne.
  • Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Badania wykonywane są metodami opisanymi w Polskich Normach, zalecanymi jako metodyki referencyjne w rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących badania i oceny jakości środowiska wodnego.

Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1388

Zakres akredytacji obejmuje pobieranie oraz badanie próbek wód i ścieków.

Szczegóły działalności akredytacyjnej Działu Chemii znajdują się poniżej w linku Zakres akredytacji.

Dane kontaktowe:

Kierownik
dr inż. Urszula Dmitruk
tel. (22) 56-94-473
kom. 518-012-392
faks (22) 56-94-478
e-mail:
urszula.dmitruk@imgw.pl