Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór

Kontrola zapór

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących (CPSBBP – OTKZ) jest jednostką organizacyjną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pełniącą obowiązki Państwowej Służby do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących wodę.

CPSBBP – OTKZ wykonuje zadania państwa w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Głównymi zadaniami realizowanym w ramach Państwowej Służby do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących przez CPSBBP – OTKZ są:

  • wykonywanie badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,

  • opracowywanie okresowych i bieżących raportów dla władz państwowych, o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących,

  • prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących, zawierającej dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych budowli,

  • doskonalenie metod pomiarów służących ocenie stanu technicznego budowli piętrzących,

  • analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną.

Dane kontaktowe:

Kierownik
mgr inż. Edmund Sieinski
tel.  (32) 60-29-372
kom.  503-112-145
e-mail: edmund.sieinski@imgw.pl

Z-ca Kierownika
mgr Robert Gil
tel. (32) 60-29-376l
kom. 518-012-391
e-mail: robert.gil@imgw.pl

Sekretariat
mgr Elwira Sikora
tel. (32) 60-29-370
faks (32) 60-29-371
e-mail: sekretariat.otkz@imgw.pl