Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji EUMETSAT

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji EUMETSAT

16 grudnia 2008 r. w siedzibie Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT w Darmstadt złoży wizytę Pan Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan dr inż. Mieczysław Ostojski, prof. WSŚ, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do tej Organizacji jako pełnoprawnego państwa członkowskiego. EUMETSAT utworzyło 16 krajów europejskich w 1986 roku, a Polska będzie 23 jego członkiem.

 

Dane otrzymywane z EUMETSAT są najistotniejszym narzędziem codziennej pracy biur prognoz państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej, służą do hydrologiczneji meteorologicznej osłony społeczeństwa i gospodarki narodowej. Cyfrowe dane satelitarne są wykorzystywane w pracach badawczych nad łącznym zastosowaniem danych radarowych i satelitarnych w prognozach ultrakrótkoterminowych, przy szacowaniu opadów i osłonie lotnictwa. Szereg danych tego typu wykorzystuje służba hydrometeorologiczna sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe. Współpraca z EUMETSAT stwarza również możliwość udziału polskiego przemysłu w produkcji elementów technicznych satelitów meteorologicznych i ich wyposażenia instrumentalnego. EUMETSAT ściśle współpracuje z innymi międzynarodowymi programami wykorzystania danych satelitarnych, w tym z programem GMES (Global Monitoring for Environment and Security), w którym Rzeczpospolita Polska bierze aktywny udział. 

Obrazy z satelitów meteorologicznych EUMETSAT mogą być wykorzystywane również do innych celów niż prognozy meteorologiczne i hydrologiczne oraz do badań atmosfery. Obrazy te mogą mieć szerokie zastosowanie w rolnictwie, przy ocenie stanu gleb (wilgotność, degradacja), w zarządzaniu terenowym i gospodarce przestrzennej, przy ocenie pokrycia terenu i jego zmianach, w planowaniu inwestycji, w ocenie siedlisk (NATURA 2000), w geologii, w leśnictwie, czyli wszędzie tam, gdzie jest potrzebna informacja o terenie (GIS). Podaż obrazów satelitarnych już jest duża, a po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do EUMETSAT jeszcze się zwiększy. Zwiększy się również ich jakość, szczególnie po rozpoczęciu w roku 2009 nowego programu satelitarnego EUMETSAT. Przewiduje się znaczne zwiększenie zapotrzebowania na obrazy, zwłaszcza w świetle wymagań Unii Europejskiej dotyczących planowania przestrzennego, ochrony gleb, ochrony zasobów wodnych, skutków zmian klimatu, ochrony przyrody, a także zintegrowanego zarządzania terenami przybrzeżnymi. Jednym z najważniejszych ich odbiorców są odpowiedzialni za zarządzanie antykryzysowe, przede wszystkim w odniesieniu do ostrzeżeń i do redukcji skutków kataklizmów naturalnych i spowodowanych przez człowieka.

Umowa o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako Kraju Współpracującego z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych sporządzona w Warszawie 15 grudnia 1999 r. została ratyfikowana 31 października 2001 r. Obecnie Rzeczpospolita Polska przystępuje do EUMETSAT na pełnych prawach Kraju Członkowskiego.


Informacja nt. EUMETSAT Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych jest międzyrządową organizacją z siedzibą w Darmstadt w Niemczech zrzeszającą obecnie 22 kraje członkowskie (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Wlk. Brytania) oraz 8 Krajów Współpracujących (Bułgaria, Estonia, Islandia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska i Rumunia). 

EUMETSAT obsługuje satelity geostacjonarne Meteosat-8, Meteosat -9, Meteosat-6 i Meteosat-7 oraz pierwszego meteorologicznego satelitę okołobiegunowego - Metop-A.Satelita do pomiarów altymetrycznych Jason-2 wprowadzony na orbitę dnia 20 czerwca 2008 r. wzbogacił misje prowadzone przez EUMETSAT o badanie topografii powierzchni oceanów. 
Dane i produkty pochodzące z satelitów meteorologicznych EUMETSAT-u wnoszą istotny wkład do prognozowania pogody i monitorowania globalnego klimatu.