Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Ośrodek Hydrologii
Zespół Ekspertyz, Opinii i Udostępniania Danych


01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

telefon:   (+48) 22 56 94 381
(+48) 22 56 94 254                                                                             
(+48) 22 56 94 540                                             
(+48) 22 56 94 210

faks: (+48) 22 56 94 382
(+48) 22 56 94 317 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Oferta naszego zespołu:


 


 • Przygotowywanie informacji dotyczących parametrów meteorologicznych i hydrologicznych na potrzeby budownictwa,  organów administracji państwowej oraz firm komercyjnych.
 • Opracowywanie warunków anemometrycznych (charakterystyk wiatru), w tym:
  opracowanie róży wiatru, opracowanie stanów równowagi atmosfery do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
 • Wykonywanie opracowań z zakresu klimatologii w tym: opracowanie wartości terminowych, średnich, ekstremalnych, sum, częstości występowania zjawisk w postaci tabelarycznej i graficznej.
 • Wykonywanie opracowań i operatów hydrologicznych dla rzek kontrolowanych i nie kontrolowanych przez IMGW-PIB, w tym: analizy fizjograficzne, opracowanie wartości charakterystycznych, częstości i czasów trwania przepływów i stanów wody, opracowanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, opracowanie przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia, rzędne zwierciadła wody odpowiadające określonemu przepływowi, hydrogramy fal rzeczywistych i hipotetycznych, czasy występowania zjawisk lodowych, inne.
  Opracowania i operaty hydrologiczne wykonywane są przez pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
 • Udostępnianie danych meteorologicznych i hydrologicznych (terminowe, dobowe, dekadowe, miesięczne, roczne, wieloletnie), zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Historycznych, zgodnie z obowiązującymi w IMGW-PIB zasadami. Dane gromadzone w Centralnej Bazie Danych Historycznych IMGW-PIB (CBDH) pozyskiwane są z sieci obserwacyjno-pomiarowej i przeznaczone do przechowywania wieczystego (bez określonej daty ważności) na nośnikach papierowych i komputerowych.
 • Udostępnianie hydrologicznych i meteorologicznych danych operacyjnych
  pochodzących z Systemu Hydrologii.

 


Ekspertyzy  (Siedziba w Warszawie)

Oddział w Krakowie. Dział Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Wisły Środkowej.


01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61


telefon:          (+48) 22 56 94 170

telefon./faks  (+48) 22 56 94 174


e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Świadczy usługi w zakresie wszelkich prac z dziedziny gospodarki wodnej, hydrologii, hydrometrii i meteorologii. Nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych, a także wysoko kwalifikowani pracownicy, którzy brali udział w ekspedycjach naukowych i pracach naukowo-technicznych (m.in. w Algierii, Iraku, na Antarktydzie i. Spitsbergenie gwarantują wysoki poziom i fachowość świadczonych usług.

Oddział w Warszawie dysponuje rozbudowaną siecią pomiarową w dorzeczach Wisły
(od Annopola do Nieszawy), Bugu, Kamiennej, Wieprza, Pilicy i Bzury w skład której wchodzą m.in. stacje i posterunki hydrologiczno-meteorologiczne. W oparciu o tak rozbudowaną sieć pomiarową Oddział wykonuje prace dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób prywatnych.

 

Wykonuje między innymi:


1. Operaty hydrologiczne zawierające charakterystyki dorzeczy, zlewni, obszarów wydzielonych, a w szczególności:

 • analizy fizjograficzne;
 • stany codzienne i charakterystyczne wód powierzchniowych i podziemnych;
 • wartości przepływów charakterystycznych za zadane okresy czasu;
 • częstości i czasy trwania, stanów i przepływów;
 • wartości przepływów, charakterystycznych o zadanym prawdopodobieństwie pojawienia się rzędne zwierciadła wody;
 • czas występowania zjawisk, lodowych;
 • wartości temperatury wody;
 • wielkość transportu rumowiska unoszonego i wleczonego;
 • ekspertyzy i opinie dotycząca wybranych elementów klimatologicznych bądź charakterystyki kompleksowe;
 • operaty meteorologiczne, pozwalające optymalizować lokalizację zakładów przemysłowych;
 • bieżące informacje o przebiegu pogody;
 • ostrzeżenia o groźnych zjawiskach atmosferycznych, a również o sytuacjach niekorzystnych;
 • sondaże aerologiczne, radarowe pomiary opadów w promieniu 100 km od Warszawy.

2. Realizuje prace terenowe w tym:

 • zakładanie i konserwacja sieci wodowskazowych;
 • pomiary objętości przepływu, spadku zwierciadła wody, przekroje dolin rzecznych, prędkości;
 • wody w ciekach i zbiornikach wodnych;
 • sondowanie rzek i zbiorników wodnych metodą ultradźwiękową dla określenia rzeźby dna;
 • terenowe prace meteorologiczne w tym badania rekonesansowe i ekspedycyjne, zakładanie i konserwacja posterunków meteorologicznych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.