Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Kraje europejskie starają się ograniczyć skutki klęsk żywiołowych

Kraje europejskie starają się ograniczyć skutki klęsk żywiołowych

Genewa/Kiszyniów, 8 października 2008 r. – WMO:
Przedstawiciele krajów europejskich spotkali się po raz pierwszy na szczeblu regionalnym w dniach 9 – 10 października 2008 r. w Chisinau (Republika Mołdawii), aby omówić praktyczne sposoby ograniczania skutków klęsk żywiołowych dzięki ściślejszej współpracy Narodowych Służb Meteorologicznych i Hydrologicznych ze służbami reagowania kryzysowego. Celem spotkania jest poparcie konkretnych metod, aby na trwałe zwiększyć możliwości naukowo-techniczne ograniczania zagrożeń w regionie.

 

 

W konferencji regionalnej wzięli udział urzędnicy administracji rządowej wysokiego szczebla, przedstawiciele organizacji międzyrządowych i pozarządowych oraz prywatnych firm. Konferencję zorganizowała w Republice Mołdawii Światowa Organizacja Meteorologiczna wspólnie z Sekretariatem Międzynarodowej Strategii ds. Redukcji Zagrożeń Naturalnych ONZ (UN/ISDR), Globalnym Programem Pomocy Finansowej ds. Redukcji Zagrożeń i Odbudowy Banku Światowego (GFDRR) oraz Grupą Obserwacji Ziemi (GEO). W raporcie opracowanym przez służby hydrometeorologiczne z Europy południowo-wschodniej, który ukazał się 9 października w trakcie trwania konferencji stwierdzono, że dzięki współpracy regionalnej nakłady na inwestycje potrzebne np. do zwiększenia możliwości Narodowych Służb Meteorologicznych i Hydrologicznych w siedmiu krajach regionu (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra i Serbia) można by obniżyć o 1/3 (od około 90,3 mln € do ca. 63, 2mln w ciągu najbliższych pięciu lat). Koszty oszacowano w ramach Programu Łagodzenia Skutków Klęsk Żywiołowych i Adaptacji w Europie Południowo-Wschodniej. Program stanowi wspólną inicjatywę Banku Światowego i Sekretariatu Międzynarodowej Strategii ds. Redukcji Zagrożeń Naturalnych ONZ (UNISDR), Światowej Organizacji Meteorologicznej, Komisji Europejskiej, Banku Rozwoju Rady Europy, Fińskiego Instytutu Meteorologicznego i innych partnerów. (Raport znajduje się na stronie internetowej: http://www.unisdr.org/europe/eu-publications/isdr-pub-eu.html) Katastrof naturalnych nie można uniknąć, ale terminowe, wiarygodne, dokładne i naukowo uzasadnione prognozy zjawisk ekstremalnych o charakterze hydrologicznym i klimatologicznym pomagają społecznościom przygotować się do ich wystąpienia i łagodzić ich skutki. Odpowiednio wcześnie wydane ostrzeżenia i prognozy stanowią istotny warunek zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia skutków społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych spowodowanych katastrofami naturalnymi. Z raportu wynika, że optymalne przystosowanie się do zmienności i zmian klimatu wymaga uwzględnienia zarówno czynnika zagrożenia, jak i niepewności w narzędziach wspierających podejmowanie decyzji. Naukowcy pracujący w Narodowych Służbach Meteorologiczych i Hydrologicznych tworzą systemy społeczno-techniczne i mogą dostarczać decydentom dane regionalne i lokalne dot. zmian klimatu interpretując wyniki z modeli i przyjmując podejście interdyscyplinarne. Raport zawiera niepodważalne argumenty, uzasadniające działania sektora rządowego i prywatnego w kierunku wzmocnienia Narodowych Służb Meteorologicznych i Hydrologicznych oraz wyjaśnia przyczyny, dla których takich działań nie wolno traktować w kategorii wydatków budżetowych, ale raczej jako inwestycję w rozwój kraju i regionu. Zakładając umiarkowane tempo poprawy jakości usług meteorologicznych i hydrologicznych w krajach Europy południowo-wschodniej i ich wykorzystania przez różne sektory gospodarki narodowej można przyjąć, że całkowite, realne korzyści ekonomiczne mogłyby wynieść w ciągu 10 lat od 450 do 790 mln €. Przemówienie powitalne wygłosił p. Ion Dodon, Pierwszy Zastępca Premiera Republiki Mołdawii. Na sesji inauguracyjnej przemawiali: Alexander Bedritski, Prezydent WMO; Vileta Ivanova, Minister Ekologii i Zasobów Natualnych Republiki Mołdawii; Salvano Briceño, Dyrektor UNISDR; dr Tsirkunov, Główny Inżynier ds. Ekologii z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Środowiska i Społeczeństwa Banku Światowego, José Achache, Dyrektor Sekretariatu Grupy Obserwacji Ziemi, Eugenia Kistruga, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdawii, oraz Valeriu Cazac, Dyrektor Państwowej Służby Hydrometeorologicznej Republiki Mołdawii. Według Prezydenta WMO, Alexandra Bedritski’ego “Narodowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na wyzwania, związane z zagrożeniami natualnymi spowodowanymi zmiennością i zmianami klimatu, gdyż dokładne i terminowe produkty i usługi meteorologiczne, klimatologiczne i hydrologiczne są niezbędne do opracowania i wdrożenia polityki oraz metod reagowania i przystosowania, w szczególności w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatologicznych. Dla Sekretarza Generalnego WMO, Michela Jarraud “dostarczane informacje i usługi świadczone przez Narodowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne są niezbędne do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i ich łagodzenia, w związku z czym Służby należy wzmacniać w zrównoważony i trwały sposób. Wymaga to większej świadomości społecznej, uznania i wsparcia przez decydentów oraz wszystkie strony, biorące udział w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Salvano Briceño, Dyrektor Sekretariatu UN/ISDR uważa, że konferencja jest “konkretnym działaniem w regionie, mającym na celu zwiększenie możliwości krajów europejskich w kierunku zapewnienia lepszej ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami klimatologicznymi, których intensywność i natężenie będą wzrastać. Wobec tego istnieje potrzeba ściślejszej współpracy centrów reagowania kryzysowego, w celu skutecznego wdrażania polityki ograniczania i minimalizowania skutków klęsk żywiołowych, dzięki której będzie można lepiej chronić życie i zmniejszyć straty ekonomiczne. Przewiduje się, że konferencja ułatwi debatę na forum międzynarodowym na temat ograniczania zagrożeń naturalnych, szczególnie podczas Trzeciej Światowej Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Genewie w Szwajcarii od 31 sierpnia do 4 września 2009 r. W dniu poprzedzającym regionalną konferencję w obecności prezydenta Republiki Mołdawii Vladimira Voronina została oddana do użytku nowa siedziba Państwowej Służby Hydrometeorologicznej Republiki Mołdawii.

Więcej informacji można uzyskać:

WMO: Carine Richard-Van Maele, Dyrektor Działu Komunikacji Społecznej i Spraw Publicznych,

tel.:+41 (0)22 730 83 15; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  ; lub Gaëlle Sévenier, Biuro Prasowe,
tel. +41 (0) 22 730 8417;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.wmo.intUN/ISDR: Brigitte Leoni,

Współpraca z mediami, tel: +41 22 917 8897, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . www.unisdr.org

Bank Światowy: Shirley Geer, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.gfdrr.org


źródło: IMGW

Załączniki:
 wmo_nr_830_eng.doc624 Kb
 wmo_nr_830_pol.doc638 Kb