Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Wykaz stacji

Wykaz stacji IMGW-PIB został uporządkowany według przynależności do poszczególnych Oddziałów (wybór za pomocą menu bocznego znajdującego się po lewej stronie).

Poniżej zamieszczona została legenda z objaśnieniem skrótów stosowanych przy opisach stacji.

Legenda:

SHM -Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna

LSM – Lotniskowa Stacja Meteorologiczna (samodzielna)

M+LSM – Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna + Lotniskowa Stacja Meteorologiczna

WOM – Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne

K – Stacja Klimatologiczna

ASS – Automatyczna Stacja Synoptyczna

ASS +O/K – Automatyczna Stacja Synoptyczna z Opiekunem/Koordynatorem

O – Opiekun ASS

K – Koordynator ASS

H – Hydrologia

A – Aktynometria

E – Ewaporometria

S – Skażenia

Z – Zanieczyszczenia