Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Pion Służb

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tomasiewicz

Tel: (22) 56-94-242

E-mail: krzysztof.tomasiewicz@imgw.pl

 

Centrum Służby Prognoz Meteorologicznych

Kierownik: mgr Agnieszka Harasimowicz

Tel: (58) 62-88-220

E-mail: agnieszka.harasimowicz@imgw.pl

 

Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych

Kierownik: dr Paweł Przygrodzki

Tel: (58) 62-88-144

E-mail: pawel.przygrodzki@imgw.pl

 

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Kierownik: mgr inż. Jarosław Kanclerz

Tel: (22) 56-94-570, faks (22) 56-94-571

E-mail: jaroslaw.kanclerz@imgw.pl

 

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Kierownik: mgr inż. Edmund Sieinski

Tel: (32) 60-29-372

E-mail: edmund.sieinski@imgw.pl

 

Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (CMOLC)

Kierownik: mgr inż. Tomasz Siejek

Tel: (22) 56-94-454

E-mail: tomasz.siejek@imgw.pl

 

Centrum Wsparcia Metodycznego

Kierownik: dr hab. Agnieszka Wypych

Tel: (12) 63-98-252

E-mail: agnieszka.wypych@imgw.pl

 

Dział Oceanografii i Monitoringu Bałtyku

Kierownik: dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB

Tel: (58) 62-88-266

E-mail: tamara.zalewska@imgw.pl