Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

OTKZ w Katowicach

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach

Zakład Koordynacji Działań w Zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących

Kierownik: mgr Robert Gil

Tel: (32) 60-29-376, e-mail: robert.gil@imgw.pl

 

Zakład Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Kierownik: mgr inż. Anna Żebrowska

Tel: (22) 56-94-521, e-mail: anna.zebrowska@imgw.pl

 

Zakład Geotechniki, Filtracji i Jakości Betonów Budowli Hydrotechnicznych

Kierownik: mgr inż. Andrzej Balcerzak

Tel: (22) 76-73-109, e-mail: andrzej.balcerzak@imgw.pl

 

Zakład Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń

Kierownik: mgr inż. Marek Wróblewski

Tel: (22) 76-73-128, e-mail: marek.wroblewski@imgw.pl

 

Zakład Chemii

Kierownik: dr inż. Urszula Dmitruk

Tel: (22) 56-94-473, e-mail: urszula.dmitruk@imgw.pl

 

Zakład Zastosowań Informatyki

Kierownik: mgr Zbigniew Dmitruk

Tel: (22) 76-73-138, e-mail: zbigniew.dmitruk@imgw.pl