Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Oddział w Krakowie

Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych

Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. ndzw.

Tel: (22) 56-94-350, e-mail: tomasz.walczykiewicz@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr inż. Magdalena Kwiecień

Tel: (12) 63-98-221, e-mail: magdalena.kwiecien@imgw.pl

 

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza

Kierownik: dr Leszek Ośródka

Tel: (32) 35-71-135, e-mail: leszek.osrodka@imgw.pl

Z-ca Kierownika: dr Ewa Krajny

Tel: (32) 35-71-135, e-mail: ewa.krajny@imgw.pl

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

p.o. Kierownika: mgr Adam Michniewski 

Tel: (12) 63-98-150, e-mail: adam.michniewski@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr Tomasz Knopik

Tel: (12) 63-98-150, e-mail: tomasz.knopik@imgw.pl

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zespół w Białymstoku

Kierownik Zespołu: Maciej Maciejewski

Tel: (85) 74-86-154, e-mail: maciek.maciejewski@imgw.pl

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

p.o. Kierownika: mgr inż. Małgorzata Maczuga

Tel: (12) 63-98-146, e-mail: malgorzata.maczuga@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr Anna Śmiech

Tel: (12) 63-98-113, e-mail: anna.smiech@imgw.pl

Z-ca Kierownika: dr Michał Kasina

Tel: (12) 63-98-142, e-mail: michal.kasina@imgw.pl

 

Dział Numerycznych Prognoz Meteorologicznych (ALADIN)

Kierownik: mgr Bogdan Bochenek

Tel: (12) 63-98-302, e-mail: bogdan.bochenek@imgw.pl

 

Dział Teledetekcji Satelitarnej

Kierownik: dr Bożena Łapeta

Tel: (12) 63-98-194, e-mail: bozena.lapeta@imgw.pl

 

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Matusik

Tel: (12) 63-98-170, e-mail: krzysztof.matusik@imgw.pl

 

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Katowicach

Kierownik: mgr Piotr Kubiciel

Tel: (32) 35-71-170, e-mail: piotr.kubiciel@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr inż. Bożena Stachowicz

Tel: (32) 35-71-170, e-mail: bozena.stachowicz@imgw.pl

 

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Warszawie

Kierownik: mgr Marlena Wiercińska

Tel: (22) 56-94-170, e-mail: marlena.wiercinska@imgw.pl

Z-ca Kierownika: inż. Jacek Jaroszewski

Tel: (22) 56-94-177, e-mail: jacek.jaroszewski@imgw.pl

 

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku

Kierownik: mgr inż. Barbara Ziniewicz

Tel: (85) 74-86-170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr inż. Łukasz Krysztopik

Tel: (85) 74-86-145, e-mail: lukasz.krysztopik@imgw.pl

 

Samodzielna Sekcja Informatyki

Kierownik: mgr inż. Andrzej Myśliwiec

Tel: (12) 63-98-120, e-mail: andrzej.mysliwiec@imgw.pl

 

Biuro Administracyjne

Kierownik: inż. Beata Kaczor

Tel: (12) 63-98-134, e-mail: beata.kaczor@imgw.pl