Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Pion Dyrektora Naczelnego

Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM (CNO)

Kierownik: mgr Grzegorz Walijewski

Tel: (22) 56-94-140, e-mail: grzegorz.walijewski@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr Paweł Staniszewski

Tel: (22) 56-94-140, e-mail: pawel.staniszewski@imgw.pl

 

Dział Bezpieczeństwa i Ochrony

Kierownik: Jacek Mizak

Tel: (22) 56-94-354, e-mail: jacek.mizak@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr Marlena Beśka

Tel: (22) 56-94-407, e-mail: marlena.beska@imgw.pl

 

Dział Kontroli Wewnętrznej

p.o. Kierownika: mgr Artur Sobański

Tel: (22) 56-94-398, e-mail: artur.sobanski@imgw.pl

 

Dział Systemu Zarządzania Jakością w PSHM

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS): dr Ewa Jakusik

Tel: (58) 62-88-273, e-mail: ewa.jakusik@imgw.pl

 

Sekretarz Naukowy

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Tel: (22) 56-94-320

 

Centrum Księgowości

Główny Księgowy: mgr Lidia Nowak

Tel: (22) 56-94-335, e-mail: lidia.nowak@imgw.pl