Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Ośrodek Główny Warszawa

Pion Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (PSHM i MOLC)

Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM (CNO PSHM)

Kierownik: mgr inż. Marianna Sasim

Tel: (22) 56-94-363, e-mail: marianna.sasim@imgw.pl

Z-ca Kierownika: mgr Grzegorz Walijewski

Tel: (22) 56-94-140, e-mail: grzegorz.walijewski@imgw.pl

 

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)

Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju

Kierownik Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju: mgr Teresa Zawiślak

Tel: (71) 32-00-151, tel. (22) 56-94-351, e-mail: teresa.zawislak@imgw.pl

Z-ca Kierownika CMOK ds. numerycznych prognoz meteorologicznych COSMO: dr Andrzej Wyszogrodzki

Tel: (22) 56-94-131, e-mail: andrzej.wyszogrodzki@imgw.pl

 

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)

Operacyjny Szef Hydrologicznej Osłony Kraju

p.o. Kierownika Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju: mgr Agnieszka Malota

Tel: (12) 63-98-235, tel. (22) 56-94-171

E-mail: agnieszka.malota@imgw.pl

 

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Operacyjny Szef Zarządzania Siecią Pomiarowo-Obserwacyjną

Kierownik Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej: mgr Ksawery Skąpski

Tel: (22) 56-94-344

E-mail: ksawery.skapski@imgw.pl

 

Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (CMOLC)

Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego

Kierownik Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego: mgr inż. Tomasz Siejek

Tel: (22) 56-94-454

E-mail: tomasz.siejek@imgw.pl

 

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP)

Kierownik: mgr inż. Jarosław Kanclerz

Tel: (22) 56-94-570, faks (22) 56-94-571

E-mail: jaroslaw.kanclerz@imgw.pl

 

Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (CMPiS)

p.o. Kierownika Centrum Modelowania Powodzi i Suszy: mgr Agnieszka Malota

Tel: (12) 63-98-235

E-mail: agnieszka.malota@imgw.pl

 

Pion Badawczy

Dział Organizacji Nauki

Kierownik: mgr Rafał Stepnowski

Tel: (22) 56-94-510, faks (22) 56-94-511

E-mail: rafal.stepnowski@imgw.pl

 

Pion Organizacyjny

Dział Administracji

Kierownik: mgr Tomasz Juryś

Tel: (22) 56-94-425, faks (22) 56-94-260

E-mail: tomasz.jurys@imgw.pl

 

Biuro Informatyki

Kierownik: dr Przemysław Ligenza

Tel: (22) 56-94-346

E-mail: przemyslaw.ligenza@imgw.pl

 

Dział Kadr, Płac i BHP

Kierownik: mgr inż. Justyna Kiec

Tel: (22) 56-94-400

E-mail: justyna.kiec@imgw.pl

 

Dział Prawny

Kierownik: 

Tel:

E-mail:

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Rzecznik Prasowy: mgr Katarzyna Bieniek

Tel: (22) 56-94-189, kom. 503-122-100

E-mail: katarzyna.bieniek@imgw.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

p.o. Kierownika: Łukasz Podłucki

Tel: (22) 56-94-410

E-mail: lukasz.podlucki@imgw.pl