Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Mgr Roman Skąpski

1974 – 1978 Uniwersytet Jagielloński – magister geografii – specjalizacja hydrologia
1979 Kierownik gastronomii w Studenckim Centrum Kulturalnym ROTUNDA
1979 – 1982 Oddział IMGW w Krakowie – pracownik hydrologicznej ekipy terenowej
1983 – 1997 Kierownik Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie
1997 – 2006 Zastępca dyrektora IMGW ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
(Służba Pomiarowo-Obserwacyjna + Hydrologiczna Osłona Kraju)
1998 – 2005 Pełnomocnik dyrektora IMGW i koordynator budowy Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) z kredytu Banku Światowego
2006 – 2007 Kierownik Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej
2007 – 2010 Zastępca dyrektora IMGW ds. Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej
2010 Kierownik Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej
2010 – 2012 Starszy specjalista badawczo-techniczny w Ośrodku Baz Danych w Ośrodku Głównym IMGW
2012 – 2016 Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
2016 – Zastępca dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
2016 – Kierownik Jednostki Wdrażającej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
(SMOK 3)

członek Rady Załogi Pracowników IMGW (I kadencja), członek Rady Naukowej IMGW
(dwie kadencje)