Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Mgr Przemysław Ciesielski

Urodzony 8 października 1977 roku w Elblągu. Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku geografia o specjalności geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W IMGW-PIB pracuje od września 2002 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako specjalista – hydrolog w ówczesnej Regionalnej Stacji Hydrologiczno –Meteorologicznej w Toruniu . W roku 2003 powierzono mu pełnienie obowiązków kierownika stacji, a od 2005 roku pełnił funkcję kierownika stacji. Od dnia 18 kwietnia 2017 pełni obowiązki Dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu.

W trakcie dotychczasowej kariery w IMGW-PIB związany był przede wszystkim z Państwową Służbą Hydrologiczno – Meteorologiczną. Jako kierownik SHM w Toruniu nie tylko zarządzał i koordynował pracą stacji, ale również wykonywał zarówno pracę hydrologa jak i obserwatora meteorologicznego. Od początku pracy związany był z hydroakustycznymi metodami wykonywania pomiarów natężenia przepływu, tworząc od 2002 r. ekipę pomiarową ADCP na SHM w Toruniu. Uczestniczył i ukończył wiele warsztatów i szkoleń w zakresie hydrometrii i technik pomiarowych. Wielokrotnie propagował wiedzę z zakresu pomiarów hydroakustycznych oraz działalności PSHM podczas m.in. zajęć i praktyk ze studentami UMK.

Jest autorem artykułów w Gazecie Obserwatora IMGW m.in.: „Regionalna Stacja – Hydrologiczno – Meteorologiczna w Toruniu”, „Pomiary hydrometryczne na Wiśle w Toruniu – wczoraj i dziś”. Współpracował od 2004 r. z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy współtworząc coroczne raporty o stanie środowiska województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Jako kierownik SHM w Toruniu odpowiedzialny był również za wdrożenie i nadzór nad budową telemetrycznych stacji pomiarowo – obserwacyjnych na sieci pomiarowo – obserwacyjnej stacji w Toruniu w ramach komponentu B.2.1.3 SMOK.

W ostatnich latach zaangażowany był w utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju (HMOK). Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji audytów wewnętrznych w obszarze HMOK na stanowisku audytora technicznego i wiodącego. Ukończył szkolenia w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 takie jak: audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, narzędzia zarządzania jakością, system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015. W latach 2014 – 2017 jako administrator merytoryczny dokumentacji SZJ Hydrologiczno – Meteorologicznej Służby Pomiarowo – Obserwacyjnej, odpowiedzialny był za nadzór i aktualizację dokumentacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, a od 2016 za proces aktualizacji i dostosowania dokumentacji do nowego wydania normy ISO 9001:2015.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się sportem oraz motoryzacją.