Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Mgr inż. Robert Łazik

Absolwent Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którą ukończył w 1995r. Pracował w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu m.in. jako Kierownik Nadzoru Wodnego oraz Kierownik Działu Utrzymania Urządzeń i Rozrządu Wód. Po wprowadzeniu zarządzania zlewniowego w gospodarce wodnej latach 2007 – 2011 zorganizował Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu, którym kierował jako Zastępca Dyrektora. Odpowiadał m.in. za prowadzenie gospodarki wodnej oraz sterowanie falą wezbrań powodziowych na obiektach hydrotechnicznych, utrzymanie ciągłości żeglugi oraz szlaku żeglownego oraz uczestniczył w przygotowaniu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Od 2012 roku pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora w Oddziale IMGW – PIB we Wrocławiu.

Od początku pracy zawodowej zaangażowany w działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych od roku 2009 jako Zastępca Przewodniczącego Oddziału SITWM we Wrocławiu a od 2015r jako członek Zarządu Głównego w Warszawie i Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.