Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Działalność IMGW-PIB / Struktura organizacyjna / Dyrekcja / Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. ndzw.

Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. ndzw.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, profesor nadzwyczajny w IMGW PIB. Stały przedstawiciel Polski przy WMO

W 1984 roku ukończył studia na Politechnice Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego. Po sześcioletnim okresie zatrudnienia w biurze projektów podjął pracę w administracji obejmując w 1991 roku stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Był Prezydentem Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych w latach 2000-2002. W 2002 roku pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 2003 roku objął stanowisko adiunkta i kierownika zakładu w krakowskim Oddziale IMGW PIB .

Jego działalność naukowa jest ukierunkowana na analizę ryzyka w ochronie środowiska oraz rozwój, zastosowanie narzędzi i metodyk we wdrażaniu zasad Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi. Zainteresowanie w działalności naukowej problematyką ryzyka prowadzi również do udziału w pracach dotyczących jego oceny dla zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz katastrof synergicznych. Wypełniał obowiązki krajowego punktu kontaktowego związanego z deklaracją z Hyogo (Japonia) dotyczącą ogłoszenia dekady 2005-2015 dekadą redukcji zagrożeń naturalnych (Hyogo Framework for Action).

Autor i współautor ponad 90 publikacji z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz blisko 80 raportów i opracowań z realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Członek Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Gdańskiej Fundacji Wody i zarządu Polskiego Komitetu Światowego Partnerstwa dla Wody, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.