Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dr hab. inż. Piotr Kowalczak

Przedmiotem działalności zawodowej są: retencja, modelowanie matematyczne, gospodarka wodna obszarów zurbanizowanych, przepływy ekstremalne, ochrona przeciwpowodziowa, susze, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne gospodarowania wodą.

W latach 1991-2007 dyrektor oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W latach 2007 -2008 Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Członek Grupy Roboczej „Woda i Klimat” Komisji Hydrologii WMO ONZ, członek Komisji Hydrologii WMO i Komisji Agrometeorologii WMO ONZ (1999-2010), przewodniczący Grupy Roboczej Powódź w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (2003 -2008), członek Komitetu Sterującego Wdrażającego Dyrektywę Wodną UE i Komitetu Sterującego Wdrażającego Dyrektywę Azotanową UE w Polsce.

Brał udział w pracach nad Dyrektywą Powodziową UE (w ramach Inicjatywy Dunajskiej Komisji Ekonomicznej dla Europy ONZ, a potem w UE).

Członek kolegium redakcyjnego International Journal of Hydrology Science and Technology – Princeton University (USA) . Członek International Association of Hydrological Sciences, British Ecological Society.

Autor około 300 publikacji krajowych i zagranicznych i ponad 300 prac badawczych m.in. z dziedziny gospodarki wodnej i hydrologii w kraju i za granicą. Autor wielu książek z dziedziny gospodarki wodnej miedzy innymi: „Konflikty o wodę” (2007); „Zagrożenia związane z deficytem wody” (2008); „Zmiany klimatu i ich skutki” (współautor) (2008); „Natura 2000 a gospodarka wodna” (2009) (współautor); „Wodne dylematy urbanizacji” (2011); „Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych” (2015).