Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

p.o. Dyrektora IMGW-PIB: Joanna Szczepańska

Sekretariat: tel. (22) 56-94-301, faks (22) 83-41-801

E-mail: sekretariat@imgw.pl


Pion Organizacyjny

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych: mgr Tomasz Juryś

Sekretariat: tel. (22) 56-94-329, faks (22) 56-94-324

E-mail: anna.mintzberg@imgw.pl


Pion Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Osłony Lotnictwa Cywilnego

Z-ca Dyrektora ds. PSHM i MOLC: dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. ndzw.

Sekretariat: tel. (22) 56-94-355, faks (22) 56-94-356

E-mail: natalia.kopiec@imgw.pl

Pion Badawczy

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych: dr hab. inż. Piotr Kowalczak

Sekretariat: tel. (22) 56-94-321, faks (22) 56-94-322

E-mail: ewa.sawicka@imgw.pl

 

Główny Księgowy

Główny Księgowy: mgr Marcin Grotek

Sekretariat: tel. (22) 56-94-335, faks (22) 56-94-331

E-mail: justyna.blaszko-stepnowska@imgw.pl

 

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni

Dyrektor Oddziału: Halina Burakowska

Sekretariat: tel. (58) 62-88-164, faks (58) 62-01-641

E-mail: sekretariat.gdynia@imgw.pl

 

Oddział IMGW-PIB w Krakowie

Dyrektor Oddziału: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Sekretariat: tel. (12) 63-98-161, faks (12) 63-98-201

E-mail: sekretariat.krakow@imgw.pl

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału: dr Krzysztof Jurczak

tel. (12) 63-98-161, e-mail: krzysztof.jurczak@imgw.pl

 

Oddział IMGW-PIB w Poznaniu

Dyrektor Oddziału: mgr Przemysław Ciesielski

Sekretariat: tel. (61) 84-95-161, faks (61) 29-77-969

E-mail: sekretariat.poznan@imgw.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału: mgr inż. Grzegorz Krauze

tel. (61) 84-95-171, e-mail: grzegorz.krauze@imgw.pl

 

Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału: dr inż. Ryszard Kosierb

Sekretariat: tel. (71) 32-00-161

E-mail: sekretariat.wroclaw@imgw.pl

p.o. z-cy Dyrektora Oddziału: mgr inż. Robert Łazik

tel. (71) 32-00-170, e-mail: robert.lazik@imgw.pl

 

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach

Dyrektor OTKZ: mgr inż. Edmund Sieinski

Sekretariat: tel. (32) 60-29-370, faks (32) 60-29-371

E-mail: sekretariat.otkz@imgw.pl