Powrót do góry Powrót do góry
25.07.2019

XIV Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń: „Bezpieczeństwo w transporcie na tle ekstremalnych zdarzeń naturalnych i technologicznych”

Data: 15-17 października 2019 r.

Miejsce: Hotel Dworek Skawiński, ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina (15 km od Krakowa)

Organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy

Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń organizowana jest w celu poszerzenia oraz wymiany wiedzy w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Kontynuując problematykę podjętą w poprzednich latach, dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tematyką przewodnią tegorocznej Szkoły jest bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym oraz wodnym.

Proponowana tematyka:

 • Osłona hydrologiczno-meteorologiczna transportu.
 • Systemy wczesnego ostrzegania.
 • Systemy monitoringu pogodowego wykorzystywane w transporcie (urządzenia do pomiaru elementów meteorologicznych np. mobilne stacje pogodowe).
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe, a bezpieczeństwo w transporcie.
 • Transport w obliczu zmian klimatycznych.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego ze szczególnym uwzględnieniem elementów meteorologicznych.
 • Zastosowanie narzędzi GIS w transporcie.
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego.
 • Ekologia w transporcie.
 • Medycyna katastrof.
 • Ratownictwo i opieka powypadkowa.
 • Logistyka sytuacji kryzysowych.
 • Programy informacyjno-edukacyjne związane z bezpieczeństwem w transporcie.
 • Wykorzystanie wiedzy, innowacji i edukacji do budowy kultury bezpieczeństwa i odporności na wszystkich poziomach zarządzania.

Zgłoszenia referatów i uczestnictwa prosimy dokonywać w terminie do 13 września br. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO na adres mateusz.zelazny@imgw.pl lub poprzez uzupełnienie formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m_KxTQ2o402r_pdC5q8Rd–OG7ToIN5NnKUUHNqhW3lUNElYSlhaUTFRT0xHREQ3RVhLR0FUMDg0MC4u

Załączniki:

Wyślij link Drukuj Powrót