Powrót do góry Powrót do góry
24.05.2019

Relacja z XLVII Szkoły „Współczesne zagadnienie hydrologii”

W dniach 12 – 17 maja 2019 r., w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie k/Warszawy odbyła się 47. Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii”. Organizatorem corocznej Szkoły są Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła skierowana jest głównie dla osób prowadzących zajęcia z hydrologii w szkołach wyższych oraz hydrologów zatrudnionych w instytutach badawczych i biurach projektowych. Głównym celem corocznej Szkoły jest zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami badań współczesnej hydrologii w aspekcie programów nauczania, prac badawczych oraz wdrożeń w gospodarce wodnej.

W pierwszym dniu Szkoły swoją obecnością zaszczycił nas dr Przemysław Ligenza – Dyrektor IMGW-PIB, który w swoim przemówieniu zaakcentował rolę historii w budowaniu, m.in. fundamentów naukowej pozycji Instytutu w Polsce i na świecie. Szkoła Hydrologii poprzez swoją 47-letnią tradycję i idee jakie niesie, stanowi trwały wkład IMGW-PIB jako jej współorganizatora, w kreowaniu relacji teoretycy-praktycy w szeroko rozumianej hydrologii i inżynierii środowiska. Podczas Szkoły zostało wygłoszonych 5 wykładów z zakresu zastosowania hydrologii w inżynierii środowiska. W szczególności wykłady dotyczyły zarządzania ryzykiem związanym z wodą, modeli hydrologicznych w świetle hydromechaniki i metod numerycznych, hydrologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, zasobów wodnych Tatr Polskich oraz rezyliencji względem ryzyka powodziowego jako elementu wspierającego przygotowanie zarządzania kryzysem powodziowym. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni profesorowie reprezentujący różne ośrodki naukowe, prof. Zbigniew Kundzewicz z PAN Poznań, prof. Romuald Szymkiewicz z Politechniki Gdańskiej, prof. Stanisław Czaja z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Mirosław Żelazny z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Marek Erlich z ARTELIA Eau et Environnement, Grenoble, France. Wśród wykładowców znalazł się również prof. Y. Jun Xu (Professor of Hydrology and Water Resources) z Louisiana State University, który wygłosił referat pt. „Powodzie i rumowisko rzeki Missisipi”.

W ramach Szkoły odbyły się również warsztaty z hydrologii w bilansach wodnogospodarczych, które poprowadzili dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska oraz dr inż. Sylwester Tyszewski. Słuchacze 47. Szkoły Hydrologii wysłuchali także 7 komunikatów z szerokiej tematyki hydrologicznej prezentowanych głównie przez młodych naukowców i praktyków. W tegorocznej edycji Szkoły udział wzięły łącznie 43 osoby, reprezentujące 19 ośrodków naukowych i firm zewnętrznych. Kolejną 48. edycję Szkoły Hydrologii zaplanowano na 11-15 maja 2020 r.

Opracowali: Tamara Tokarczyk – Zakład Hydrologii w Warszawie
Grzegorz Dumieński – Zakład Badań Środowiskowych we Wrocławiu

Wyślij link Drukuj Powrót