Powrót do góry Powrót do góry
14.03.2019

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KLIMATU POLSKI”, 6-7 czerwca 2019 roku, Warszawa

Planowana konferencja powinna wykazać, jak na tle globalnych wyników badań i scenariuszy przyszłego klimatu świata podanych przez V Raport IPCC oraz efektów obrad 24.Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Katowicach kształtuje się w Polsce oddziaływanie elementów klimatycznych i środowiskowych na wrażliwe dziedziny życia gospodarczego i społeczeństwo. Podjęto się próby odpowiedzi na pytania: co wykazują modele regionalne dla Polski, co dotychczas wynika z naszych badań, jakie przewiduje się skutki zmian, jak je łagodzić i jakie przyjąć strategie dostosowawcze do wielkości tych zmian.

Dlatego bardzo ważnym i pilnym problem poznawczym jest pogłębienie i poznanie dotychczasowej wiedzy na ten temat oraz wskazanie działań i metod adaptacji społeczeństwa i gospodarki polskiej do obecnych i prognozowanych zmian klimatu.

Wiodąca tematyka Konferencji:

➢ skala zmian klimatu Polski;

➢ modele klimatu;

➢ występowanie groźnych zjawisk pogodowych;

➢ lasy a klimat;

➢ rolnictwo w dobie zmian klimatu;

➢ współczesne warunki hydrologiczne i gospodarka wodna w Polsce;

➢ współczesne zagrożenia wielkich aglomeracji miejskich;

➢ polityka klimatyczna Polski.

Planowana Konferencja będzie również dedykowana Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 100-leciejego istnienia, z którym Polskie Towarzystwo Geofizyczne od wielu lat ściśle współpracuje.

Przewiduje się możliwość opublikowania zaprezentowanych wyników na łamach periodyku Przegląd Geofizyczny.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji, która odbędzie się 6-7 czerwca 2019 roku  w Warszawie, w gmachu IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, sala im. G. Narutowicza.

Prosimy o przesłanie do dnia 10 kwietnia 2019 roku karty zgłoszenia uczestnictwa i wystąpienia na adres: krystyna.konca@imgw.pl.

Prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień (referatów i posterów) do dnia 5 maja 2019 roku  na adres: rafal.stepnowski@imgw.pl

 

Streszczenia wystąpień będą opublikowane w przygotowanym na Konferencję Zeszycie Streszczeń.

Karta zgłoszenia uczestnictwa oraz karta streszczenia wystąpienia  znajduje się na  stronie: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=1

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł prosimy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2019 roku na konto bankowe PTGeofiz.:

Konto Bank Millennium Nr 90 1160 2202 0000 0000 5515 68763.

 

Prosimy o wcześniejsze, indywidualne rezerwowanie noclegów.

 

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję będą publikowane w Przeglądzie Geofizycznym.

Zasady dotyczące publikacji znajdują się na stronie internetowej: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,2

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Halina Lorenc – Przewodnicząca

dr Wojciech Ożga – Zastępca

mgr Barbara Bogdańska

mgr inż. Krystyna Konca-Kędzierska

mgr inż. Krystyna Pianko-Kluczyńska

mgr Marianna Sasim

mgr Rafał Stepnowski

 

KONTAKT:

Krystyna Konca-Kędzierska, tel. (22) 56-94-256, e-mail: krystyna.konca@imgw.pl

Krystyna Pianko-Kluczyńska, tel. (22) 56-94-257, e-mail: krystyna.pianko@imgw.pl

Załączniki:

 • pdf Zaproszenie
  Zaproszenie
  Data dodania: 18.03.2019 11:38 Dodany przez: webmaster Rozmiar: 379 KB Pobrano: 244
 • pdf Komunikat 2
  Komunikat 2
  Data dodania: 18.03.2019 11:38 Dodany przez: webmaster Rozmiar: 365 KB Pobrano: 536
 • pdf Karta streszczenia
  Karta streszczenia
  Data dodania: 18.03.2019 11:38 Dodany przez: webmaster Rozmiar: 2 MB Pobrano: 137
 • pdf Karta zgłoszenia
  Karta zgłoszenia
  Data dodania: 18.03.2019 11:38 Dodany przez: webmaster Rozmiar: 945 KB Pobrano: 150
Wyślij link Drukuj Powrót