Powrót do góry Powrót do góry
26.02.2019

„ISOK – BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO, GOSPODARKA” – relacja z konferencji

W dniu 25 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca wdrożenie Informatycznego Systemu Osłony Kraju – „ISOK – BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO, GOSPODARKA”.

W konferencji udział wzięli: Przemysław Daca – prezes Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), Przemysław Ligenza – Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), Paweł Przygrodzki – Kierownik Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB, Magdalena Skonieczna – Zastępca Kierownika Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW-PIB, Joanna Kopczyńska – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Wojciech Skowyrski  – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w PGW WP, Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, Witold Skomra – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Andrzej Szostek – prezes GISPartner.

Konferencję rozpoczął Pan Przemysław Daca, prezes PGW WP, słowami: „Mamy to!”. Po prawie 10 latach wytężonej pracy do użytku oddany został innowacyjny Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK), którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli w odniesieniu do zagrożeń naturalnych.

Pan Przemysław Ligenza – Dyrektor Naczelny IMGW-PIB, podczas konferencji przedstawił system ISOK. Wyjaśnił w jaki sposób będzie można otrzymywać ostrzeżenia m.in. o zagrożeniu powodziowym.

Oprócz powiadomień o zagrożeniach (powodziowych, meteorologicznych, hydrologicznych) system umożliwia także złożenie wniosku o pozwolenie wodno-prawne. ISOK udostępnia m.in. takie produkty jak: mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, mapy zagrożeń meteorologicznych; bazę danych obiektów topograficznych; mapę podziału hydrograficznego Polski; numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu; ortofotomapę cyfrową oraz mapy innych zagrożeń.

ISOK dostępny jest dla wszystkich, począwszy od centrów zarządzania kryzysowego, samorządów, przedsiębiorców jak również wszystkich obywateli.

Projekt wdraża zobowiązania wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz wymagania dyrektywy INSPIRE. Jest jednym z największych projektów realizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski w odniesieniu do zagrożeń naturalnych. Dzięki temu, że jest platformą otwartą, umożliwia rozbudowę o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od przyszłych potrzeb.

Wyślij link Drukuj Powrót