Powrót do góry Powrót do góry
17.12.2018

Wizyta Sekretarza Generalnego WMO w IMGW-PIB w Krakowie

Przebywający z oficjalną wizytą na 24. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych (COP-24) w Katowicach Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) prof. Petteri Taalas przyjął zaproszenie polskiej narodowej służby hydrologiczno-meteorologicznej do złożenia wizyty w siedzibie Oddziału Krakowskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Miała ona miejsce w dniu 13 grudnia br., a Sekretarzowi Generalnemu towarzyszył w tej wizycie jego asystent, dr Paul Egerton, który zwyczajowo pełni funkcję reprezentanta WMO w centrali Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rolę gospodarzy przyjęli Dyrektor Oddziału, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul oraz Dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (PSHM i MOLC), zarazem Stały Przedstawiciel Polski przy WMO dr hab. prof. nzw. Tomasz Walczykiewicz, wsparci przez pracowników Działu Zagranicznego IMGW-PIB.

W trakcie wizyty doszło do ożywionej i bardzo owocnej rozmowy pomiędzy przedstawicielami polskiej służby a gośćmi z WMO w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień. W pierwszym rzędzie wymieniono uwagi na temat spodziewanych rezultatów katowickiej konferencji, w ramach której pracownicy IMGW-PIB (Dział Zagraniczny oraz Biuro Projektu ochrony przeciwpowodziowej) biorą bardzo aktywny udział w dialogu międzynarodowym prowadzonym przez polski zespół negocjacyjny pod kierownictwem Min. M. Kurtyki. Goście z WMO wyrazili zadowolenie z przebiegu obrad oraz odpowiedniego zaakcentowania obecności WMO na arenie globalnej. Dalsza część spotkania toczyła się pod znakiem dyskusji o sytuacji polskiej służby, relacjach z WMO i agendzie zbliżających się spotkań oraz wdrażanej Reformie WMO, która znacząco zmieni sposób funkcjonowania tej organizacji, dostosowując ją do wyzwań współczesności. Rozmawiano też na tematy budżetowe.

Następnie goście z WMO zwiedzili w towarzystwie Dyrekcji Biura Prognoz – Meteorologicznych i Hydrologicznych oraz Dział Teledetekcji Satelitarnej. Na zakończenie wizyty Sekretarz Generalny WMO gorąco podziękował za wsparcie logistyczne i techniczne udzielone delegacji WMO podczas całej wizyty. Szczególne podziękowanie skierowano w stronę p. Sebastiana Krysia (Dział Służby Pomiarowo Obserwacyjnej Katowice), który z wielkim zaangażowaniem i taktem zabezpieczał stronę logistyczną wizyty prof. Taalasa.

Wyślij link Drukuj Powrót