Powrót do góry Powrót do góry
23.11.2018

EUMETNET – nowe porozumienie

W dniu 21 listopada 2018 r 31 służb hydrologicznych lub meteorologicznych, w tym IMGW-PIB, podpisało porozumienie zmieniające porozumienie o otworzeniu Sieci Europejskich Służb Meteorologicznych EUMETNET

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w ramach trwającego w Zagrzebiu (Chorwacja) Zgromadzenia Ogólnego EUMETNET, podczas którego IMGW-PIB jest reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora ds. PSHM i MOLC, prof. Tomasza Walczykiewicza

Organizacja EUMETNET została powołana do życia w dniu 17 września 2009 r. w drodze ustanowienia ugrupowania interesów gospodarczych, którego celem jest wspieranie tworzących je narodowych służb meteorologicznych w realizacji statutowych obowiązków lub działalności podstawowej oraz organizowanie współpracy między nimi w sposób zapewniający im wiodącą wiedzę na temat pogody, klimatu, środowiska oraz powiązanych zagadnień, wsparcie techniczne dla powiązanej społeczności naukowej, wysokiej jakości dane i produkty, jak również efektywną komunikację z Unią Europejską i Komisją Europejską w kwestiach dla nich wspólnych. Ugrupowanie współpracuje ponadto intensywnie zarówno ze Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO), EUMETSAT i ECMWF. Taki zakres kooperacji zwiększa efektywność polityczną, ekonomiczną i techniczną każdej ze służb członkowskich. EUMETNET tworzy więc ramy organizacyjne, które pozwalają na wspólne opracowanie i realizację programów w różnych dziedzinach, takich jak: systemy obserwacji, bazy danych, systemy przetwarzania i transmisji danych, prognozy, badania i rozwój, szkolenia oraz koordynacja pomocy technicznej. Celem programów jest stworzenie najbardziej skutecznego systemu zarządzania wspólnymi zasobami o jak najlepszej jakości.

Nowe porozumienie ma na celu lepsze dostosowanie działalności organizacji do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania narodowych służb hydrologiczno – meteorologicznych. Jest ono również odzwierciedleniem doświadczeń wyniesionych z funkcjonowania Sieci w okresie ostatnich 9 lat od zawarcia pierwotnego porozumienia. Nowa umowa obowiązywać będzie do końca 2028 roku.

Wyślij link Drukuj Powrót