Powrót do góry Powrót do góry
18.09.2018

Zaproszenie na I Forum Biometeorologii Polskiej

ForumBio

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I FORUM BIOMETEOROLOGII POLSKIEJ

W ostatnich latach, również w Polsce, nastąpił rozwój badań dotyczących oceny wpływu czynników środowiskowych (atmosferycznych) na kondycję i zdrowie człowieka, czyli wpisujących się ściśle w zakres zainteresowań współczesnej biometeorologii człowieka. Niektóre z badań mają charakter wybitnie interdyscyplinarny; łączą bowiem nauki biologiczne, medyczne, psychologiczne czy typowo inżynieryjne z naukami geograficznymi. Wykracza to poza dotychczas przyjęty schemat umiejscowienia badań biometeorologicznych w grupie badań klimatologii stosowanej.

Wobec nowych kierunków badań, podejmowanych w wielu ośrodkach akademickich czy instytucjach naukowych w Polsce, wyraźnie brakuje okazji do spotkań, wymiany kontaktów i dyskusji wyników w szerszym gronie specjalistów zainteresowanych biometeorologią. Bardzo istotnym zagadnieniem pozostaje potrzeba transferu wiedzy i jej praktycznego wykorzystania w gospodarce narodowej czy w osłonie meteorologicznej kraju.

Zakład Klimatologii i Geoekologii IGiPZ PAN w Warszawie, Sekcja Biometeorologii IMGW-PIB i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW mają przyjemność zaprosić na I Forum Biometeorologii Polskiej, które zaplanowano jako jedno z wydarzeń towarzyszących w pierwszym dniu konferencji UTCI – assessment measure in human bioclimatology – 10 years of application, po południu 22 maja 2019 r.

Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie skupione było wokół tematyki możliwości praktycznego wykorzystania badań z zakresu biometeorologii człowieka, a tematem przewodnim forum będą:

Warunki pogodowe w Polsce i ich ocena w aspekcie możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych.

Forum ma na celu umożliwienie spotkania osób zaangażowanych w badania nad wpływem czynników atmosferycznych na kondycję i zdrowie Polaków. Liczymy, że spotkanie będzie impulsem do organizacji kolejnych, a przede wszystkim zaowocuje dalszym rozwojem biometeorologii w Polsce. Planujemy wydruk monografii pokonferencyjnej. Szczegóły dotyczące rejestracji podamy w II komunikacie (listopad 2018 r).

 

Wyślij link Drukuj Powrót