Powrót do góry Powrót do góry
20.07.2018

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TECHNICZNEJ KONTROLI ZAPÓR „MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH”

10-13 WRZEŚNIA 2019

Konferencja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.

Oficjalnymi językami konferencji są angielski i polski. Konferencja odbędzie się w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym zlokalizowanym w wschodniej części Kotliny Kłodzkiej.

Planowane jest zwiedzanie jednej z najstarszych zapór w Polsce w ramach wizyty technicznej w dniu 12 września 2019 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

I.Bezpieczeństwo zapór

II. Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych

III. Składowiska odpadów mokrych

IV. Hydroenergetyka

V. Zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice

VI. Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych

Załączniki:

Wyślij link Drukuj Powrót