Powrót do góry Powrót do góry
28.05.2018

XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej ,,Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście planowania przestrzennego”

Data:          

7 – 8 listopada 2018 r.

Organizator:     

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Temat:       

XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

,,Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście planowania przestrzennego”

Opis:   

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z uwzględnianiem zadań gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym. Organizowane spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz upowszechnianie wyników prac projektowych i badawczych realizowanych przez jej Uczestników. W programie przewidziano wygłoszenie wykładów, referatów i krótkich komunikatów, jak również zaplanowano czas na dyskusję i podsumowanie poszczególnych bloków tematycznych.

Problematyka tegorocznej Szkoły dotyczy zagadnień związanych z gospodarką wodną i uwzględnianiem jej w kontekście planowania przestrzennego w odniesieniu do takich zagadnień jak:

·         Obecny poziom retencjonowania wody, a potrzeby zwiększenia pojemności zbiorników wodnych w Polsce;

·         Mała retencja i obszary deficytów wody w Polsce, woda dla rolnictwa;

·         Zagrożenia powodziowe, i problemy gospodarowania wodami w zlewni zurbanizowanej;

·         Aspekty ekologiczne w gospodarowaniu wodami, antropopresja na wody – stan, skutki, przeciwdziałanie.

Miejsce:    

IMGW-PIB Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14

Załączniki:

Wyślij link Drukuj Powrót