Powrót do góry Powrót do góry
19.04.2018

Relacja z Konferencji Naukowej EKO-DOK 2018

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Polanicy-Zdroju odbyła się jubileuszowa X Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2018”, współorganizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, firmę Glesenwasser Polska GmbH oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Na Konferencji spotkali się doktoranci, pracownicy naukowi oraz specjaliści z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz badawczo-rozwojowych, celu wymiany poglądów, doświadczeń naukowych oraz rozwiązań praktycznych. W wydarzeniu wzięli w udział reprezentanci z ponad 40 ośrodków naukowych z Polski, a także, m.in. Maroka, Turcji, Czech, Niemiec, Rosji czy Indii. Prace zaprezentowano w 16 sesjach (3 posterowych i 13 referatowych). Współprzewodniczącym sesji referatowej X i XIV był Pan prof. dr hab. Leszek Kuchar, który wraz z Panem dr hab. inż. Tomaszem Walczykiewiczem, prof. nzw. IMGW-PIB był także Członkiem Komitetu Naukowego tegorocznej edycji Konferencji.

Nadrzędnym celem Konferencji Naukowej EKO-DOK jest umożliwienie zaprezentowania przez doktorantów, młodych pracowników nauki oraz specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, wyników prowadzonych przez nich prac badawczych, a także stosowanych w praktyce rozwiązań. Ponadto Konferencja jest doskonałym forum, na którym może zostać dokonany przegląd interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W trakcie trzech dni Konferencji panele tematyczne objęły: zagadnienia oczyszczania ścieków i modelowania zjawisk zachodzących podczas biologicznych procesów degradacji związków organicznych, zagospodarowanie i optymalizacja procesów fermentacji osadów ściekowych, tradycyjna technologia uzdatniania wody oraz z wykorzystaniem metod niekonwencjonalnych, problemy modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarka odpadami oraz jakość powietrza atmosferycznego i modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, a także zagadnienia z pogranicza chemii, biologii i biotechnologii. W tegorocznej edycji część obrad i dyskusji została wzbogacona o zagadnienia związane z monitoringiem i analizą procesów zachodzących w atmosferze i hydrosferze, prowadzonymi na potrzeby informowania społeczeństwa o niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych, gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz badań istotnych zmian klimatu.

W wydarzeniu tym, nie mogło zabraknąć także naszych przedstawicieli, którzy wzięli czynny udział prezentując prace:

w sesji referatowej:

Grzegorz Dumieński, Marcin Krzyżanowski, Andrzej Tiukało, Municipality’s financial potential and policy of flood risk management in Poland

Leszek Kuchar, Sławomir Iwański, Evaluation of multi-site synthetic data generated by spatial feather generator and long climate data series

Bogumił Nowak, Mariusz Ptak, Potential use of lakes as a component of small retention in Wielkopolska

Bogumił Nowak, Dominik Nowak, Mariusz Ptak, Variability and course of occurrence of ice cover on selected lakes of the Gnieźnieńskie Lakeland (Central Poland) in the period 1976-2015

Michał Oktawiec, Marcin Wdowikowski, Bartosz Kaźmierczak, Janusz Zaleski, Paweł Licznar, The separation of maximum amounts of precipitation for the Polish rainfall atlas (PANDa)

w  sesji posterowej:

Katarzyna Wartalska, Marcin Wdowikowski, Paweł Wilk, Bartosz Kaźmierczak, Pluvial conditions in Wroclaw, Poland

Referaty zaakceptowane i zrecenzowane przez międzynarodowy Komitet Naukowy Eko-Dok 2018 zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (Punktacja MNiSW: 15) dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI (EDP Sciences).

Wszelkie informacje na temat wydarzenia oraz archiwum z lat ubiegłych dostępne jest na stronie konferencji http://www.eko-dok.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Konferencji w roku 2019.

Opracowali: Marcin Wdowikowski, Grzegorz Dumieński

Wyślij link Drukuj Powrót