Powrót do góry Powrót do góry
22.03.2018

Światowy Dzień Meteorologii, czyli „Gotowi na pogodę, mądrzy dla klimatu”-

to tegoroczne hasło obchodów tego święta. W obecnych czasach, gdy zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na dynamikę i częstotliwość występowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, prognozowanie pogody jest coraz większym wyzwaniem. Postępująca urbanizacja stawia synoptykom meteorologom coraz wyższe wymagania dotyczące wskazania lokalizacji, przebiegu i potencjalnych skutków spowodowanych wystąpieniem niebezpiecznego zjawiska. Dzięki nowoczesnym technologiom wspomagającym obserwowanie pogody mamy możliwość dokładnego monitorowania stanu atmosfery i pozyskania informacji o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych.  Postęp naukowy stwarza coraz większe możliwości rozwoju numerycznych modeli prognozowania pogody, które zasilone precyzyjnymi danymi coraz trafniej obliczają przebieg pogody, i to na coraz dłuższy okres. Wczesna informacja o zagrożeniu daje bowiem możliwość odpowiedniego przygotowania się i zminimalizowania potencjalnych skutków. Należy jednak pamiętać, że żaden system ostrzegania nie będzie skuteczny i efektywny, jeśli nie spotka się z odpowiednim odbiorem, zrozumieniem i reakcją na informację o zagrożeniu. Bardzo istotna jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli, zarówno w zakresie zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi, jak i zasad postępowania przed wystąpieniem zjawiska, w trakcie i po jego zakończeniu – również w te zadania angażują się meteorolodzy. Ich praca jest wymagająca i trudna, ale ciągłe wyzwania czynią ją bardzo ciekawą.

Z okazji Światowych Dni Meteorologii składamy wszystkim meteorologom życzenia kolejnych lat, spędzonych wspólnie na straży pogody, a adresatom pogody dostępności do pełnej informacji o klimacie i pogodzie, która to ma coraz większy wpływ na nasze codzienne życie. Jednocześnie mamy nadzieję, że waga i znaczenie działalności IMGW-PIB a w szczególności państwowej służby meteorologicznej będzie odpowiednio doceniana, a najbliższe miesiące pozwolą na pewniejsze spojrzenie w przyszłość.

Plakat Światowej Organizacji Meteorologicznej z okazji Światowego Dnia Meteorologii 2018

Plakat Światowej Organizacji Meteorologicznej z okazji Światowego Dnia Meteorologii 2018

 

—————————————————————

Co roku w dniu 23 marca obchodzony jest Światowy Dzień Meteorologii. Został on ustanowiony dla upamiętnienia wejścia w życie w 1950 r. konwencji o przekształceniu Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej w Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization – WMO). Jednocześnie jest to święto zawodowe meteorologów, którzy na całym świecie prowadzą nieustającą obserwację pogody. Meteorolodzy to także synoptycy, którzy korzystając z wyników pomiarów i obserwacji, opracowują prognozy pogody, czyli najbardziej prawdopodobny przebieg warunków meteorologicznych. Meteorolodzy to również szeroka grupa naukowców, badających procesy fizyczne w atmosferze oraz rozwijających numeryczne modele prognoz pogody, bez których niemożliwe byłoby coraz bardziej precyzyjne i trafne przewidywanie warunków meteorologicznych.

Wyślij link Drukuj Powrót