Powrót do góry Powrót do góry
04.10.2017

Relacja z konferencji „Współczesne Zmiany Klimatu Polski – Bioróżnorodność – Działania Adaptacyjne”

 

Konferencja zorganizowana w ramach Funduszu dla stosunków dwustronnych w Programie Operacyjnym PL02: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

 

W dniach 27-28 września w Warszawie, w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytut Badawczego (IMGW-PIB), odbyła się konferencja klimatyczna pt: „Współczesne Zmiany Klimatu Polski – Bioróżnorodność – Działania Adaptacyjne”. Inicjatorem tego wydarzenia było IMGW-PIB, przy udziale Green Business Norway.

Konferencja została zorganizowana w ramach Funduszu dla stosunków dwustronnych w Programie Operacyjnym PL02: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 -2014.

Panele dyskusyjne składały się na pięć sesji i trwały dwa dni. Konferencję rozpoczął Dyrektor IMGW-PIB dr Przemysław Łagodzki.

Sesje pierwszą „Globalne zmiany klimatu oraz zrównoważony rozwój” prowadził prof. dr hab. Mirosław Miętus z Uniwersytetu Gdańskiego. Referat wprowadzający przedstawił prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Następnie wystąpiła pani mgr Joanna O’Keeffe z Uniwersytetu Warszawskiego z prelekcją p.t.: „Assessment of climate change impact on streamflow regime and dependant habitats”.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel konferencji „Współczesne wahania klimatu Polski i ich wpływ na środowisko, działania społeczne i gospodarcze”, któremu przewodził prof. Zbigniew Kundzewicz. Referat wprowadzający „Współczesne wahania klimatu Polski” wygłosiła prof. dr hab. Joanan Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie miały miejsce dwie prelekcje gości zagranicznych:

– Pani Ines Martin Grandes z Fugro Norway (Norwegia) „Real-time metocean and environmental monitoring measurments to support climat change and biodiversity studies and predictions.”

oraz

– dr Øyvind Knutsen z SINTEF (Norwegia) „Simulation of physical and biological properties of the ocean short and long term predictions.”

Sesję trzecią pod kierownictwem prof. Joanny Wibig rozpoczął prof. Mirosław Miętus od referatu „Scenariusze zmiany klimatu Polski i Basenu Morza Bałtyckiego w XXI wieku”. Główne wystąpienie „Wpływ zmienności przepływów niskich rzek polskich w latach 1951 – 2011 na dostępność do zagospodarowania zasobów wód podziemnych” należało do dr Piotra Herbich z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się ostatnia tego dnia sesja. Referat wprowadzający pt: „Problemy adaptacyjne do zmian klimatu” wygłosił prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie pani mgr inż. Barbary Garncarz-Wilk z IMGW-PIB – „Plany adaptacji miast do zmian klimatu na przykładzie miasta Wrocławia”.

Drugiego dnia konferencji odbyła się tylko jedna sesja pt: „Bioróżnorodność w obliczu zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych”, którą prowadził dr hab. inż. Piotr Kowalczak, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB ds. Badawczych. Referat „Teledetekcja w monitorowaniu bioróżnorodności obszarów leśnych” wygłosiła mgr Aneta Modzelewska z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dyrektor IMGW-PIB dr Przemysław Łagodzki zakończył konferencję dziękując wszystkim zebranym.

W konferencji udział wzięły 102 osoby.

W załączeniu znajduje się szczegółowy program konferencji.

Załączniki:

  • pdf Agenda (pdf)
    Agenda (pdf)
    Data dodania: 04.10.2017 12:03 Dodany przez: webmaster Rozmiar: 537 KB Pobrano: 477
Wyślij link Drukuj Powrót