Powrót do góry Powrót do góry
29.09.2017

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Oddziale IMGW-PIB w Krakowie

26 września 2017 r. Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik wraz ze swoim asystentem Panem Michałem Sumerą odwiedzili siedzibę Oddziału IMGW w Krakowie.

W spotkaniu ze strony IMGW uczestniczyli: Dyrektor Oddziału Profesor Zbigniew Ustrnul, wz. Zastępcy Dyrektora Oddziału – Pan Krzysztof Jurczak, mecenas Dariusz Ćwik oraz Kierownicy Działów. Celem wizyty było zapoznanie Wojewody z zakresem realizowanych zadań przez IMGW-PIB, szczególnie przez Oddział w Krakowie oraz omówienie możliwości współpracy pomiędzy PSHM a administracją rządową reprezentowana przez Pana Wojewodę.

Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z codzienną pracą: Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych, Biura Prognoz Hydrologicznych, Działu Teledetekcji Satelitarnej oraz Działu Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej. Gościom zaprezentowano sprzęt pomiarowy używany w pracach terenowych w ramach pełnienia Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Oprócz bieżących spraw i problemów funkcjonowania Oddziału Krakowskiego IMGW-PIB, podczas spotkania poruszono także temat zbliżającej się rocznicy 100-lecia istnienia Instytutu.

Spotkanie miało charakter roboczy, chociaż z racji wizyty Pana Wojewody również uroczysty. Przebiegło w konstruktywnej, miłej atmosferze, z nastawieniem na przedstawienie możliwości wsparcia administracji rządowej.

Na koniec spotkania Dyrektor Oddziału Profesor Zbigniew Ustrnul wręczył Panu Wojewodzie pamiątkowy medal poświęcony Wysokogórskiemu Obserwatorium Meteorologicznemu na Kasprowym Wierchu – najwyżej położonej stacji meteorologicznej na terenie Polski.

Wyślij link Drukuj Powrót