Powrót do góry Powrót do góry
19.06.2017

Tytuł projektu: Wyszehradzcy Eksperci na Kaukazie Południowym ds. budowania potencjału adaptacyjnego społeczności lokalnych

Szkolenia i forum zostały wdrożone w ramach projektu  “Visegrad Experts at Resilience Forums in the South Caucasus”, który jest finansowany przez  International Visegrad Fund and Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands oraz wdrożony przez OxYGen Foundation.

 

logotypy Visegrad Fund and Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands

 

Organizacja Partnerów: Czeski Instytut Hydrometeorologiczny/Departament Zmian Klimatu

Okres realizacji projektu: 01/05 /2017 – 15 /06/2017

 

W dniach od 29.05.2017 do 2.06.2017 w Batumi (Gruzja) oraz w Dilijan (Armenia), w ramach projektu „Visegrad Experts at Resilience Forums in the South Caucasus”, 4 ekspertów: Radim Tolasz z Republiki Czeskiej, Eva Pauditsova ze Słowacji, Miklos Szekely z Węgier i Tamara Tokarczyk z Polski uczestniczyło w III Resilience Forum oraz warsztatach poświęconych budowie potencjału adaptacyjnego społeczności lokalnych zorganizowanych przez wspólną inicjatywę fundacji Oxfam GB, OxyGen Armenia i Bridge Gruzja finansowanych w ramach programu Przygotowanie do Katastrof Dział Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej oraz Departamentu Ochrony Ludności (UE DIPECHO).

Kluczowym celem programu jest zwiększenie odporności społeczności oraz zmniejszenie ich podatności na wystąpienie katastrof. Program ukierunkowany jest na pomoc społecznościom narażonym na występowanie klęsk żywiołowych poprzez organizowanie szkoleń, tworzenie i doskonalenie lokalnych systemów wczesnego ostrzegania oraz planów ewakuacyjnych. W ramach programu duży nacisk kładzie się na zachęcenie obywateli, grup społecznych oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych do ścisłej współpracy. Projekt realizowany jest w dwóch regionach: Tavush w Armenii oraz Adjaria w Gruzji.

Celem cyklicznie organizowanych forów w Adjaria (Gruzja) i Tavush (Armenia) jest utworzenie sieci, która przyniesie uczestnikom reprezentującym różne działy gospodarki oraz sektory, a także obywateli zaangażowanym w procesie zmniejszania ryzyka katastrof (Disaster Risk Reduction), dostosowanie się do zmian klimatycznych (CCA) poprzez wymianę najlepszych praktyk w odniesieniu do aktualnej wiedzy. Fora dążą do synergii i współpracy celem wzmocnienia odporności społeczności, władz i przedsiębiorstw, a tym samym do zrównoważonego rozwoju. Ponadto fora mają przyczynić się do wdrożenia kluczowych strategii krajowych i regionalnych, w tym strategii rozwoju prowincji Tavush i Adjaria dotyczących:

  • lepszego zrozumienia ryzyka,
  • wzmocnienia zarządzania ryzykiem katastrofy,
  • zwiększenia inwestycji w obszarze zmniejszania ryzyka katastrof (DRR),
  • bardziej skutecznej gotowości na wypadek katastrofy i osadzenie zasady „odbuduj się lepiej” poprzez regenerację, rehabilitację i odbudowę.

Eksperci, w obu krajach, wzięli także udział w warsztatach poświęconych reagowaniu w warunkach zagrożenia wystąpienia katastrof (powodzi, suszy, powodzi błotnych) i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania ryzykiem, szczególnie w budowaniu odporności regionów i społeczności na zmiany klimatu, w budowie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, w podejściu do łagodzenia skutków klęsk oraz reagowaniu na zmiany w środowisku.

Projekt stanowi również doskonałą okazję do poznania obecnego stanu wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem w Armenii i Gruzji. Ponadto stwarza doskonałe możliwości do:

  • nawiązania ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami Południowego Kaukazu w ramach ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych,
  • budowaniu potencjału jednostek samorządu terytorialnego/gmin i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w innowacyjnych systemach wczesnego ostrzegania, łagodzenia skutków, adaptacji, prognozowania klęsk żywiołowych i podejmowania polityki politycznej w zakresie zmniejszania ryzyka,
  • utworzenia sieci obejmującej zainteresowane strony zaangażowane w zmniejszanie ryzyka klęsk żywiołowych, adaptacji do zmian klimatu,
  • wymiany najlepszych praktyk i know-how w obszarze wzmacniania odporności społeczności, władz i przedsiębiorstw,
  • dzielenia się lokalną i międzynarodową praktyką i wiedzą fachową w celu popierania i wspierania instytucjonalizacji i replikacji najlepszych praktyk uzupełniających się wzajemnie oraz wymiany wiedzy między różnymi zainteresowanymi stronami.
Wyślij link Drukuj Powrót