Powrót do góry Powrót do góry
06.06.2017

IMGW-PIB patronem medialnym książki „Hydrologia Polski” Wydawnictwa Naukowego PWN

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.

Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.

Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka

 

okładka książki "Hydrologia Polski"

Okładka książki „Hydrologia Polski”

Tytuł: Hydrologia Polski

Wydanie: Wydanie 1

Autor/Redaktor: Jokiel Paweł, Marszelewski Włodzimierz, Pociask-Karteczka Joanna

ISBN: 978-83-01-19379-9

Format: A4

IBUK – TAK

EPUB/MOBI – TAK

Objętość (liczba stron): 500

Rodzaj oprawy: miękka

Cena katalogowa: 129

Data wydania: 2017-07-20

Wyślij link Drukuj Powrót